WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Sandgata 18

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Sandgata 12-22 sett fra Brattøra. Foto: Jan Habberstad 2014.
Sandgata 18 er lyserød. Foto Jan Habberstad 2014

Sandgata 18

Her lå i 1777 Hans Petersen Dicks brygger, og i 1830 hadde snekker Kjeldsberg brygge her. 27/6 1844 anviste kommunen buntmaker Johan Gartner bryggetomt her, og tomten ble 1/8 1850 kjøpt av murmester August Peter på auksjon. 24/3 1852 kjøpte byggmester Jacob Digre tomten, og oppførte et plankeskur der. Byggemelding ble utstedt 28/7 1875. 13/8 1891 arvet Ludvig B. Digre og Johannes Digre eiendommen. 7 /10 1918 kjøpte Magnus Halvorsens Comm. (innehavere Jens H. Giæver og Laurits Holmgren) eiendommen og matr.nr. 20 for tilsammen 185.000 kr. 1/4 1928 kjøpte Rolf Halseth og Carl Haugh eiendommene for i alt kr. 90.000, og 1/7 1937 ble de solgt til firmaet Nielsen & Johnsen A/S for kr. 75.000. Lettere brannskadet 18/ 11 1881.

Bryggene i området er omgjort til leiligheter ca 1996.

Brygga er lyserød malt i 2014

Kilde

  • 1. Trondheim byleksikon
  • 2. Trondhjemske samlinger. Trondheim historiske forening 1964