WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


STFK-Plan- og Næringsavdeling

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Pikerealskolen, årstall ukjent. Foto: Flickr
Dronningens gt 1b 2013. Foto:Jan Habberstad

STFK-Plan- og Næringsavdeling, hadde kontorlokaler i Pikerealskolen, Dronningens gt 1b, fra 1982 til 198x.

Plan- og næringsavdelingens primære oppgaver var å gjennomføre fylkeskommunens samfunnsoppdrag innenfor regional utvikling, herunder å støtte opp om kommunenes arbeid innen arealforvaltning og næringsutvikling. Avdelingen la fram saker til politisk behandling i Fylkesutvalget og Fylkestingetgjennom Fylkesrådmannens stab, og la selv fram saker til politisk behandling i Næringsutvalget og Planutvalget.

Avdelingen var ledet av en Plan- og næringssjef. Avdelingen hadde en næringsavdeling, en planavdeling, en teknisk avdeling og en rekke støttefunksjoner i form av regnskap, skrivetjenester og andre servicefunksjoner. Avdelingen hadde også egen Næringkonsulent, og senere Oljekonsulent.

Samme år som Plan- og Næringsavdelingen flyttet inn i sine nye lokaler, gjennomførte Staten en landsomfattende reform der det ble opprettet regionale statlige underetater hos fylkesmennene, Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen. Dette førte til at en rekke oppgaver innen miljøforvaltning ble flyttet fra fylkeskommunen til fylkesmannen, og flere medarbeidere fikk stillinger der. Samme år ble Samlet Plan for Vassdrag opprettet.

Daværende plan- og næringssjef Herlaug Dørum som nå ble Fylkesmiljøvernsjef hos fylkesmannen, ble avløst av Harald Vik.

Arealavdelingen ble ledet av fylkesreguleringsarkitekt Nils Ole Aune som etterfulgte Trygve Sigholt. Aune ble senere etterfulgt av Ørnulf By.

Næringsavdelingen ble ledet av x (fra Røros) som etterfulgte Harald Vik, deretter Asbjørn Rønning.

Teknisk avdeling ble ledet av fylkesingeniør Lars Bagøien (3.6.1929- 22.4.2021) til 1982, senere av Asbjørn Auran, deretter av Per Røsæg. Fylkesgeolog i avdelingen var Gleny Fosli.

Oljekonsulent var Erik Haugane.

Jan Habberstad forteller:

Jeg begynte å arbeide i Plan- og næringsavdelingen 1. april 1982. Stillingen var 50% prosjektleder i Sør-Trøndelag som en av Vassdragsforvalterne i Norge som arbeidet med Samlet Plan for Vassdrag. Resterende 50% var fylkeskommunale oppgaver innen vannforsyning, vannbruk og energi. Jeg fikk opprettet faglig Energiutvalg og faglig Vannbruksutvalg som støtteorganer for Fylkeskommunens arbeid. Det ble også laget egen handlingsplan for energiøkonomisering. Senere kom innspill til Verneplan III for vassdrag.

Avdelingen hadde en rekke solide medarbeidere. Svein Sjøvik og Noralv Bell flyttet samme år over til Fylkesmannen, mens Per Løvås fortsatte i stillingen som vannverkskonsulent. På arkitektsiden var Brit Skjelbred og Nils Arne Bjordal og flere andre i hektisk aktivitet. Tore Kiste var primus motor for fylkeskommunens arbeid med fylkesplanene. Andre ildsjeler var Ragnhild Nisja, Kari Braun, Tove Gaupset, Bjørn Sæther, Rolf Nilsen, Nils Arne Bjordal, Heidi Berg, Ingeborg Pettersen,

I denne perioden kom EDB inn i forvaltningen, noe som ikke var så lett å få innfaset. Etter som min jbb var å produsere mange vassdragsraporter, fikk jeg innstallert en av de første IBM terminalene i fylkeskommunen. Litt av en revolusjon etter mange år med stensiler, skrivemaskiner og rettetape! Men så var det utskrift da de først printerne støyet kolossalt. Jeg kjøpte inn støybeskyttere beregnet på bruk av anleggsmaskiner, men servicepersonalet vill ikke benytte disse...

Omsider fikk staten opprettet hjemmel for mine oppgaver i ny stilling hos Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Jaggu måtte jeg søke på min egen stilling, men det gikk i boks, og så flyttet jeg til Fylkesmannen i Sør- Trøndelag i Sommerveita i juli 1976. Lokalene skulle snart bli for trange der ogå...


Kilde

  • 1. Jan Habberstads privatarkiv
  • 2. Trondheim byleksikon

Se også