WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Søndre Reitgjerdet

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk

Søndre Reitgjerdet gnr 51/1 i Strinda kommune, sørøst for krysset mellom Sigurd Jorsalfars veg og Brøsetvegen.

Gården var i 1661 krongods, men kom allerede i 1683 i privat eie. I 1727 blir gården kjøpt av oberst Mylenfort som i 1758 selger gården til kjøpmann Lorentz Lauritsen Bie. Fenrik Casper Fredrich Mylenfort tar tilbake gården på odel i 1764, men selger samme år til kjøpmann Oluf Tangen i Trondhjem. I 1805 blir gården solgt på auksjon til kjøpmann Fredrik Bing i Trondheim. Denne overdro gården til sin svigersønn kjøpmann Peter Christian Buck, og denne selger i 1847 til Iver Jakobsen Tesli.

Flere parseller ble senere solgt ut, i 1859 Lille Reitgjerdet til Peter Christian Buck.

I 1856 opprettet Iver Jakobsen Tesli, Halvor Tesli og Richard Knoff en kontrakt om å drive teglverk på tomten, anlegget ble etter noen tids bruk nedlagt. Teglverket var i drift i 1865 og med mulig nedleggelse ca 1870.

Ved tvangsauksjon 23. september 1861 kjøper klokker Christian Lassen, Ole Saksvik, Ole I. Overvik, Ole Hollum og Ole Bjørnsen Tesli gården.

I 1862 ble Sommerro kjøpt av havnefogd Lorents Jacob Fyhn, og av han solgt til staten og lagt til pleiestiftelsen Reitgjerdet. I 1862 ble også Bekkevold skilt ut og kjøpt av overrettssakfører Schulz. I 1863 ble utskilt en parsell på 68 mål, gnr 51/4 som ble kjøpt av Elisæus Wessel og lagt til Brøset. Den gjenværende del av hovedbruket ble solgt til premierløytnant Mathias Cerilius Stabell (1834 i Strinda-) fra Bromstad gård.

Kommandersersjant Ole O. Aaland kjøper gården i 1875.

I 1879 kjøpte stortingsrepresentant Paul Fjermstad Søndre Reitgjerdet og han planla teglverksdrift på deler av eiendommen. Gården ble i 1899 så solgt til A/S Strinden Teglverk. Dette selskapet hadde lenge sitt hovedkontor på gården som også ble mye benyttet som boligkvarter for bedriftens egne arbeidere og funksjonærer. Ments Lyngen, Martin Tronvik, Johan Island, Einar Island, Emilie Lyngen Skålvik og Johan Algarheim var alle ansatte ved Strinden Teglverk og som bodde her.

Luftfoto Søndre Reitgjerdet

Fjellanger Widerøes flyfoto fra 8.7.1952 viser Søndre Reitgjerdet.


Søndre Reitgjerdet 1903

Her ser vi gården Reitgjerdet Søndre liggende til høyre i billedkanten, sett fra kirketårnet. Rett bak ser vi gården Brøset gård. Bilde tatt i 1903.

Etter nedleggelsen av teglverket i 1975, ble gården senere revet og det ble bygget boliger der gårdstunet stod.

Søndre Reitgjerdet 1963

Dette bildet er tatt fra Strinden Teglverk ca 1963. Foto: Melvin Johansen


Kart over Søndre Reitgjerdet 1967

Midt i bildet på dette kartet fra 1967 ligger Søndre Reitgjerdet.

Eksterne lenker