WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Rotvold asyl

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk

Rotvold asyl ble bygget i 1867-1872 på gården Rotvoll Nedre. Arkitekt var Ole Falck Ebbel.

Rotvoll sykehus var et statseid sykehus for sinnslidende pasienter, og var ved oppførelsen et svært tidsmessig anlegg. Den første pasienten ble tatt imot 5. januar 1872. Ett hundre år senere ble pasient nr 13890 innlagt.

Sykehuset ble ombygd i 1919-1928. Arkitekt var Ove Bjerke Holtermann. Fra 1980 ble sykehuset kalt Charlottenlund sykehus til det ble nedlagt i 1990. Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommuner overtok i fellesskap Rotvoll i 1962, og sykehuset ble en del av Trøndelag Psykiatriske Sykehus, forkortet TPS.

Den tidligere D-fløyen fra 1872 ble i 1996 tatt i bruk som Nordenfjeldske Psykiatrihistoriske Museum.

Fra 1994 flyttet Høgskolen i Sør-Trøndelag, avdeling for lærer- og tolkeutdanning inn her. I tillegg holder stiftelsen Kunstskolen på Rotvoll til i bygget. I 2012 ble Rotvo ll solgt for 90 millioner kroner til en gruppering som ønsker å leie ut leiligheter.


Kilde

  • 1. Trondheim Byleksikon
  • 2. Valborg Borgan/ Gerd Søraa. Rotvoll 1872-1972. Fra asyl for sindsyge til psykiatrisk sykehus