WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Rosten Nedre

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Tegning av Rosten Nedre, Georg Jensen 1985
Tegning av Rosten Nedre, Georg Jensen 1985
Rosten nedre 1952
Rosten nedre 1964
Ved Rosten nedre i 2018
Fokus banks bygg på Vestre Rosten i 2018. Foto: Jan Habberstad
Ved Fokus banks bygg på Vestre Rosten i 2018. Foto: Jan Habberstad

Rosten Nedre gnr 49 /1 (nå gnr 315)

Heimdal historielag forteller:

Rosten nedre het denne gården formelt i matrikkelen, selv om den lå øverst oppe på bakken, her på nordsida av den lange, rette morene ryggen gjennom vestre del av Tiller. "Stor-Rosten" ble gården også kalt; kanskje var det minne om den tida det lå to bruk her, på hver sin side av veien, til et par tiår inn på 1800-tallet. Dette var det nedre bruket av de to, og slik oppsto navnet. Gården,

gnr 49, bnr. 1 i Tiller, var forholdsvis lettdrevet, med ca. 200 mål innmark og med ei utmark som gradvis var utparsellert til små bruk og villaeiendommer, sørover mot Heimdal. Den 150 år gamle låna på Rosten lå med flott utsikt nordover mot byen og fjorden, og her var det anlagt en stor hage med høye parktrær. Også denne gården forsvant da byen ekspanderte sørover. Eiendommen ble oppkjøpt av Trondheim kommune i 1967. Under rivningen av husene i 1968 brant gården, bortsett fra stabburet, som i dag står som hytte på Hølonda.

Gården står ogsåsentralt i historien om Trondheim bys do-historie, se Trondhjems Torvstrøfabrik og Renovationscompagnie.


I bygdebok for Tiller finnes gårdsbeskrivelsen for Rosten Nedre fra side 341.

Rosten Nedre var tidligere en stor eiendom. Fra 1647 ble Trondhjems Hospital eier av Rosten. I 1826 fikk Eskild Bardosen skjøte på Rosten Nedre, og han drev gården i 50 år. Han kjøpte halvparten av Rosten Østre og i 1860 var eiendommen på 150 dekar dyrket jord og 100 dekar eng. Flere eiendommer ble så skilt ut, i 1864 Etamsminde, fra denne eiendommen ble Heimdal Meieri fradelt i 1898. En rekke eiendommer langs Søbstadveien (tidligere Jomfrugata) tilhørte gårsnummer 49, herunder Blomsminde, Syverud, Solbakken, Marienborg, Bjørndal og Midteggen.

I 1874 ble Rosten nedre solgt til kjøpmann Carl Henrik August Johansen. Han satte i gang en omfattende virksomhet med Brenntorvproduksjon fra Heimdalsmyra, men gikk året etter konkurs. Den nye eier het Mikkel Larsen Rindal, men da han ikke hadde tinglyst skjøte måtte han selge Rostengården. Deretter kom Trondhjems Torvstrøfabrik og Renovationscompagnie inn som eiere.

Fra 1923 fikk Lauritz Hansen (1862-) fra Trondheim skjøte på gården. Han var restauratør i Kongens gate 30 a og var til 1917 eier av Ferstad gård på Byåsen og drev pensjonat i hovedbygningen der. Familien Hansen drev senere Rostengården som etter hvert omfattet 510 dekar.

I 1967 ble Rosten Nedre solgt til Trondheim kommune. Familien Hansen flyttet til Eidsberg kommune i Østfold og kjøpte ny gård der.

Kilder

  • Tiller bygd- og by. Henry Kristian Jensås 1980
  • I lufta over Heimdal. Heimdal historielags skrifter nr 5. Utgitt 2001
  • Sigurd Aftret, Rosten nedre gnr 49/bnr 1. Artikkel i årsskrift 1998 Tiller historielag