WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Rosten Østre

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk

Rosten Østre, gnr 50, bnr 2

Rosten østre 1952
Rosten østre 1964
Arealbruk Østre Rosten nr 14 i 2018

Heimdal historielag forteller:

Rosten østre, gnr. 50, bnr. 2 i Tiller, lå i kanten av den store myra og med innmark vest for gården, mot Rostenveien. Gårdsveien leder i 1952 nærmest herskapelig opp til gården, som ganske enkelt besto av hovedbygning og driftsbygning, bygd hhv. i 1918 og 1921 og eid av Nils Rosten. Gården var i første del av 1800-tallet skilt ut fra det forsvunne øvre bruket oppe på Stor-Rosten. Nå i 1950-årene så Nils Rostens gård ut til å være en av de første gårdene i Tiller som lå i veien for "utviklinga". Omkring 1960 ble det nye riksveien (E6) bygd kloss inntil husene på vestsida, dvs. på tvers av gårdsveien. Noen år etter ble gården solgt til kommunen og bygningene revet på 70-tallet, slik at det i dag ikke finnes spor etter verken hus, jorder eller den store hagen. Men kjører man fra City Syd og inn på E6 nordover mot byen, suser man i stor fart over det gamle tunet.


I bygdebok for Tiller finnes gårdsbeskrivelsen for Rosten Østre fra side 361.

Kilder

  • Tiller bygd- og by. Henry Kristian Jensås 1980
  • I lufta over Heimdal. Heimdal historielags skrifter nr 5. Utgitt 2001