WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Rosenborg

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Rosenborg gård ca 1895
Innherredsveien 5 og 7. Bygningen til venstre revet 1946

Rosenborg, Innherredsveien 5, gnr. 410/2 (tidligere gnr. 10/2), var et gårdsbruk som oppstod 1835 da Bakke gård og våningshus ble delt. Kaptein Jørgen Coldevin Rosenvinge, svigersønn av Bakkes tidligere eier, overtok den østre parten av gården, men overdrog umiddelbart denne eiendommen til sønnen Abraham Bredahl Rosenvinge, som gav den navnet Rosenborg, avledet av familienavnet.

En annen sønn av kapteinen var maleren Johannes Finne Rosenvinge.

A.B. Rosenvinge bygde nye hus på gården og benyttet sin halvdel av Bakkes hovedbygning til tjenerbolig og lager. Den nye hovedbygningen var et enetasjers hus med to fløyer, forbundet med hovedbygningen ved buede ganger.

Ingeniør Sophus Weidemann og overrettssakfører Karl Ludvig Bugge kjøpte Rosenborg 1884 og overlot strandområdet til kommunen, som videresolgte det til Trondhjems mekaniske Værksted. Resten av eiendommen ble etter hvert utstykket til boligtomter; og store deler av Østbyen ble anlagt på dette området.

Weidemann ble senere eneeier av Rosenborg og bodde her. Han rev i 1885 den halvdelen av Bakkes hovedbygning som hørte til og bygde en ny, stor hovedbygning i sveitserstil. Denne er fortsatt bevart og benyttes som bolighus. Rosenborg omfattet Bakkestranden og ble 1864 og 1893 innlemmet i Trondheim by.

Til gården hørte husmannsplassen Myren. Gården har gitt navn til bydelen mellom Nonnegata og Gamle Kongevei.

Under 2.verdenskrig tok Marinen i bruk området mellom Kristiansten og Rosenborg som garnisonsområde, og bygde det etter hvert ut som hovedkvarter for" Kommandant der Seeverteidigung Drontheim", eller "Sjøforsvarssjef Trondheim" med ansvarsområde fra Kristiansund til Rørvik. Se Brakkene på Rosenborg.

Flyfoto 1936

Et utsnitt av Widerøes flyfoto fra 1936 viser området i mellomkrigstiden

Kilde

  • Trondheim byleksikon


Litteratur

  • Wilhemn K. Støren: Rosenborg Møllenberg