WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.


WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.

Ros fra politikere til Strinda historielag

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk

Bydelsavisa Strinda spurte noen av lederne blant de folkevalgte i Trondheim om de hadde noen tanker rundt Strinda historielag og 20-årsfeiringen.

Ros til Strinda historielag

Geir Waage, Arbeiderpartiet

- Som tidligere elev på Åsvang, Blussuvoll og Strinda har jeg et nært forhold til bydelen, lurer jeg på noe historisk om Strinda, er WikiStrinda ofte den første plassen jeg undersøker.

Jeg er mektig imponert over den innsatsen historielaget legger ned. Gratulerer så masse med de første 20 årene.

Geirmund Lykke, Kristelig Folkeparti

- Det er ved å forstå fortida at vi kan tolke nåtida og gjøre kloke valg for framtida.

Det har stor betydning at ildsjeler i Strinda historielag løfter fram og aktualiserer historien i Strinda i vår tid.

Det grundige arbeidet som gjøres med WikiStrinda, årbøker, medlemsmøter og innspill til kommunale høringer verdsetter jeg derfor høyt.

Personlig finner jeg stor glede av å være medlem i historielaget på Byåsen, der jeg selv er født og bosatt. Livets store tragedie er at vi blir gamle for tidlig og kloke for seint, så da må vi bruke tida godt. Gratulerer med 20-åisjubileet.

Svein Otto Nilsen, Pensjonistpartiet

-Strinda historielag gjør en meget viktig jobb for dagens og kommende generasjoner.

Slagordet «Gi fortida ei framtid» sier alt om hva de driver med. Man skal ikke glemme hvordan byen har utviklet seg.

Takket være ildsjelene i historielaget så har vi muligheten til å oppleve gamle dager gjennom bilder og skrift. Det er derfor viktig at historielagene blir hørt når de uttaler seg i diverse politiske saker. Kulturen og historien kan vi ikke miste. Historielaget sitter med kunnskapene og kildematerialet til områdets historie. Historielagets kamp for vern av kulturminner og forståelse for vår kulturarv kan ikke måles i kroner.

Gratulerer med 20 års flott engasjement.

Ottar Michelsen, Sosialistisk Venstreparti

Historielagene i Norge spiller en viktig rolle for å ta vare på og spre kunnskap om lokalhistorien.

Det er tross alt historien som har skapt det samfunnet vi i dag lever i og for å forstå dette, må vi forstå historien. Det er derfor artig å se at Strinda historielag også er opptatt av hva som skjer nå og dermed kobler fortid og nåtid på en fin måte.

Jeg er utrolig imponert over aktiviteten og ikke minst hvor mye materiale de har samlet inn, systematisert og gjort tilgjengelig på nett slik at vi alle får tilgang til det.

Marte Løvik, Senterpartiet

-Strinda historielag gratuleres med de 20 første årene sine, dere gjør en viktig jobb i å synliggjøre bydelen Strinda.

En bedre forståelse av fortiden gjør at vi kan gå inn i fremtiden med rette valg for hele byen. Dere gjør en betydelig innsats for hele byen. Jeg ønsker dere lykke til videre i det viktig arbeidet dere gjør, og gleder meg til å følge dere.

Kilde

  • Jan-Are Hansen, Bydelsavisa Strinda 11.5.2016