WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Rorbua Breidablikk

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Fra Nakken mot Sæternesholmen 1996.Rorbua Breidablokk til høyre på Sæternesholmen.
Sæternesholmen sett fra Nakken. Foto: Jan Habberstad 19.7.2019
Kåre Valø viser i 1993 fram brønnen på Sæternesholmen. I bakgrunnen Bu S12-Larsenbua.
Rorbua Breidablikk i 1993. Tilbygget til sjåen kan være bygget ca 1960
Fra Langøya mot rorbua Breidablikk 22 mai 2003.
Bua inneholder mange kulturminner- her er den gamle inngangsdøra til sjåen benyttet som dør
Plassen innvendig er maksimalt utnyttet- Lagerrom for utstyr og litt ved, i tilbygget til gammelsjåen

Rorbua Breidablikk på Sæternesholmen i Sør-Gjeslingan, Vikna kommune er en av de få gjenværende private rorbuer i fiskeværet.

Bua er oppført og fikk navnet Skogmobua ca 1909 av Natvig Kornelius Johansen Skogmo , født 23. januar 1879 i Skogmo, Brønnøy - død i april 1954. Bua er også kalt Natvigbua.

I 1930 overtok væreieren Brandtzæg bua. Væreier da var "Birger "Brandtzæg's Filial AS". Aksjonærene var; Birger Brandtzæg sr. , Nils Chr Brandtzæg, Mathias Brandtzæg og Birger Brandtzæg. Birger Brandtzæg sr. hadde 30%, Nils Chr, Brandtzæg, 30 % og Mathias Brandtzæg og Birger Brandtzæg hadde 20 % hver.

Driften av fiskeværet gikk periodevis dårlig etter 2. verdenskrig. I 1978 gikk daværende væreier Petter Kjølleberg konkurs. Det ble besluttet å rive endel av bygningsmassen etter konkursboet. Kåre Valø fra Rørvik som hadde tilknytning til Heimværet fikk da kjøpe rorbua i 1980, med plan om å sette den opp igjen som hytte på hjemgården hans i Valøya på Ytter-Vikna.

Kåre Valø rev først ned den sydlige sjæen av rorbua, og lagret matrialene fra denne i påvente av flytting. Ytre del av kaia ble også fjernet. Det dro ut med hytteplanene, og i 1993 fikk nevøene til hans hustru Hanna f. Hansen, Odd Habberstad og Jan Habberstad kjøpe rorbua.

I 1994 ble det bygget anlegg for opphal av småbåter på sydsiden av rorbua. I 1998 ble ny sjå bygget her som erstatning for den som var revet ned. Gulvet i sjåen har rullegulv, dvs. åpning for å heise/låre mindre båter. I 1998 ble det også lagt nye takplater på hele takplaten. Dekket på eksisterende kai ble samme år renovert, det ble lagt rekkverk. Kaia ble forlenget og brakt tilbake til sin naturlige lengde i 2003.

Båtopptrekk med vinsj er etablert på nordsiden av rorbua. Her lå fra 1913 Rorbua Vestvikbua. Bemerk steinen med ringer og T-korset på berget- et gammelt tegn for allmenn forankring for fiskebåter.

Breidablikk/Skogmobua anno 2020

Breidablikk/Skogmobua anno 2020

Se også

Kilder