WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Robertus Jacobus Hirsch

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Robertus Jacobus Hirsch

Robertus Jacobus Hirsch (født 10. januar 1853 i Trondhjem, død 5. juli 1923 i Trondhjem) var apoteker ved Løveapoteket. Sønn av Robert Nicolai Hirsch.

Han ble student 1870, cand. philos. 1871 og studerte realfag et par år. 1871 og 1874-76 hospiterte han ved Trondhjems tekniske læreanstalt, hvor han 1877-82 var ansatt som kjemilærer og assistent ved laboratoriet. 1. april- 21. oktober 1881 disiplinerte han ved Løveapotekt hos sin far, avla medhjelperprøve sistnevnte dag, tjenestgjorde 1 år hos faren og tok pharmaceutisk examen med meget godt 2. juni 1883. Han ble straks autorisert provisor ved Løveapoteket hos faren. I januar 1902 fikk han skifteskjøte på gården Kongens gate nr. 6 for kr. 70 000,00, på inventar og varer for kr. 30 000,00 og fikk 19. juni samme år bevilling til å drive apoteket. I 1912 søkte han om å få flyttet apoteket til strøket Nordre gate-Olav Trygvasons gate, vest for Søndre gate, men det ble ikke bifalt. Hirsch var medlem av forstanderskapet i Trondhjems Sparebank og direktør i Trondhjems Korkefabrik.

Ved hans død skrev N.A.T. bl. a.: » Apoteker Hirsch var en overmaade kundskabsrik mand, grei og reel i al sin færd, og meget interessert for sin stand og dens organisation; ikke mindst for dens humanitære tiltak som han beredvillig ydet sin støtte når det forlangtes av ham.«

Gift 14. august 1884 i Trondhjem med Gudrid Berg ( født 21. mai 1858 i Levanger, død 12. oktober 1947) datter av sogneprest Ole Berg og Henriette Marie Jenssen. De fikk 7 barn, ett av dem var apoteker Robert Nicolai von Hirsch.


Kilde

  • Flood. Norges apothekere
  • Norges apotek og deres innehavere / utgitt av Norges apotekerforening. 1957 og 1960