WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Robert Nicolai von Hirsch

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Robert Nicolai von Hirsch
Robert Nicolai von Hirsch (født 26. februar 1887 i Trondhjem, død 23. juli 1964 i Trondheim) var apoteker ved Løveapoteket, sønn av apoteker Robertus Jacobus Hirsch.

Han ble student fra Trondhjems Kathedralskole 1905, tok eksamen fra Krigsskolens nederste avdeling 1906, ble sekondløytnant samme år, premierløytnant 1914. 1907-08 disiplinerte han ved farens apotek, 1908-09 ved Apoteket ved Vestbanen i hovedstaden og tok farmasøytisk medhjelpereksamen med meget godt våren 1909. Etter å ha vært medhjelper hos sin far 1 år, tok han apotekereksamen med meget godt høsten 1911 og ble 1. januar 1912 ansatt ved Løveapoteket i Trondhjem, som han bestyrte fra 1923. 24. november 1927 fikk han skjøte på eiendommen med privilegium og fikk bevilling til å drive apoteket 23. desember samme år.

Apoteker Von Hirsch ble løst fra bevillingen 19. oktober 1956 og fratrådte 1. juli 1957.

Han var sekretær i Trondhjems krets av N.A.F. 1925-31, formann 1931-45. Suppleant i Trondhjems bystyre 1920-26, medlem av bystyret 1926-28, og 1932-34.

Gift 27. november 1920 i Trondhjem med Signy Lugg (født 23. juli 1897 i Trondhjem), datter av dampskipsfører Frithjof Lugg og Anne Marie Hansen. De hadde 3 barn.

Kilde

  • Norges apotek og deres innehavere / utgitt av Norges apotekerforening. 1957,1969 og 1972.