WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.


WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.

Robert Nicolai Hirsch

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Robert Nicolai Hirsch
Robert Nicolai Hirsch (født 29. juli 1821 på gården By i Stjørdal, død 16. juli 1894 i Trondhjem) var apoteker ved Løveapoteket.

Foreldre: Oberstløytnant Roberus Jacobus Hirsch (født 9. april 1790 på By i Stjørdal, død 2. juli 1856 i Trondhjem) og Nicoline Hornemann (født 14. oktober 1792 i Trondhjem, død der 1. august 1837). Hirsch disiplinerte ved Løveapoteket i Trondhjem fra 16. november 1836 til han avla medhjelperprøve 28. februar 1842 for stadsfysikus Henrik Erdmann Finch, fortsatte som assistent 1/2 år og fikk lærebrev 12. august. Etter 1 års tjenestetid ved Kristiansunds apotek, tok han pharmaceutisk examen med meget godt 21. juni 1844, og var så ansatt ved Svaneapoteket i Trondhjem til juli 1847. Året i forveien hadde han søkt om å få opprette apotek i Steinkjer, men oppnådde ikke bevilling. 1. august 1847 fikk han forpaktningsbevilling til Svaneapoteket i Bodø, som han drev til 1. august 1851.

20. mai 1851 kjøpte han Løveapoteket i Trondhjem og fikk bevilling 24. samme måned. I 1874 kjøpte han naboeiendommen, Apotekerveiten nr. 2. Av denne la han 72,40 m2 til apotekgårdens tomt, som derved fikk et samlet areal på 1552,5 m2.

Apoteker Hirsch hadde mange tillitsverv i Trondhjem, var i 16 år medlem av representantskapet, 12 år av fattigkommisjonen, var medlem av overligningskommisjonen og av utdelingskommisjonen for de Angellske Stiftelser. I 13 år var han direktør for Meråker Værk, og var medlem av representantskapet i flere privatbanker og industriselskaper.

Gift 3. juni 1849 i Trondhjem med Edvarda Carstens (født 12. april1827 i Trondhjem, død 30. august 1901 i Trondhjem), datter av kjøpmann Jacob Johannes Carstens (født 28. mai 1791 i Flensburg, død 30. desember 1853) og Abel Margrethe Christine Oeding (født 25. januar 1796, død 27. mars 1854).

De fikk 4 barn. Blant dem er, foruten etterfølgende apoteker Robertus Jacobus Hirsch, datteren Nicoline Christine Hirsch, født 1856 i Trondhjem, død 1938 i Oslo, gift 1876 med apoteker Ditmar Lothe Stephanson, 1849—1914, innehaver av Grunerløkkens apotek, Oslo, og Jacob Johannes Carstens Hirsch, født 30. januar 1851 i Bodø, død 13. mars 1881 i Trondhjem. Han ble student 1869, tok pharmaceutisk examen med godt høsten 1873 og var senere provisor ved farens apotek. Gift 6. april 1875 i Trondhjem med Christiane Augusta Lindeman, født der 24. september 1850, datter av lege Petter Tangen Lindeman og Louise Augusta Bauck. Hun ble gift 1884 med residerende kapellan Ole Andreas Tangen Krogness, 1832-87.

Robert Nicolai Hirsch var bror av Christian Hornemann Hirsch.Kilde

  • Flood. Norges apothekere
  • Norges apotek og deres innehavere / utgitt av Norges apotekerforening. 1957 og 1960