WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Roald Eriksen

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Roald Eriksen

Roald Eriksen (f. 1933 ) er utdannet cand. agric i 1961 og cand. jur i 1975. Gift med Gjertrud Eriksen.

Roald Eriksen var 1. konsulent ved Områdeplankontoret, senere Utbyggingsavdelingen i Sør-Trøndelag 1961-66, regionplansjef i Levanger-Verdal- regionen 1966-76

Han var fylkeskontorsjef, deretter assisterende fylkesmann i en årrekke. Han var assisterende fylkesmann i Troms 1977-80, konstituert fylkesmann i Sør-Trøndelag i 1986-89, 1993 og 1997-1998.

Gårdbruker på Lien Nordre, som pensjonist dyrket han edelgran og solgte disse som juletrær.

Tidligere assisterende fylkesmann Roald Eriksen, Trondheim, ble tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull 1.7.1999.

Artikler i Årboka "Strinda - den gang da"


Fylkesmenn i Sør-Trøndelag

Omfatter også stiftamtmenn i Trondhjems stiftamt (1662-1918),
amtmenn i Trondhjems amt (1687-1804)
og amtmenn i Søndre Trondhjems amt (1804-1918
).

Claus von Ahlefeldt - Ove Bjelke - Joachim Frederik Vind - Hans Kaas - Iver von Ahnen - Christian Reitzer - Jacob Benzon - Ulrik Christian von Nissen - Christian de Stockfleth d.y. - Frederik Rantzau - Diderik Otto von Granbow - Georg Christian Oeder - Johan Vibe von der Osten - Wilhelm Frimann Koren - Thorkel Jonsen Fjeldstad - Gebhard Moltke - Frederik Adeler - Erik Must Angell - Hilmar Krohg -Frederik Christopher Trampe - Fredrik Riis - Karelius August Arntzen - Carl Fredrik Motzfeldt - Lars Otto Roll Grundt - Harald Bothner - Odd Sverressøn Klingenberg - Johan Cappelen - Ivar Skjånes - Thor Skrindo - Nils Lysø - Einar Moxnes - Reidar Due - Roald Eriksen - Aage Rundberget - Kåre Gjønnes - Jørn Aksel Krog - Brit Skjelbred - Frank Jenssen