WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.


WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Ringdue

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Ringdue
Foto: Wikimedia

Ringdue (Columba palumbus) er en fugleart i duefamilien. Vår største due, ca. 400–600 g, jevnstor med lirype.

Beskrivelse

Gråblå med hvit flekk på hver side av halsen og et hvitt bånd over vingene som særlig sees under flukt.

Hekking

Hekker i skog i hele Europa og Nord-Afrika til Sentral-Asia, i Norge i de fleste landsdeler til Troms. Har ekspandert i Norge i løpet av de siste to tiårene og hekker nå også spredt i Finnmark. Har også spredt seg fra lavlandet og opp mot fjellbjørkeskogen i Sør-Norge. Siden 1950-årene har den i økende grad blitt rugefugl i byparker og villastrøk. Bygger reir i trær, oftest relativt høyt. Reiret består av en skrøpelig plattform av tørre kvister. De to hvite eggene ruges av begge kjønn i ca. 17 dager, og ungene blir i reiret til de er flygedyktige 4–5 uker gamle. Har ofte to kull per år. Trekkfugl som overvintrer i Sørvest-Europa. En del overvintrer også langs kysten av Sør-Norge nord til Trøndelag, i hovedsak sør for Bergen, mer sjelden i byer og tettsteder i innlandet.

Utbredelse på Strinda

Ringdua har økt i antall på Strinda siden tidlig på 1950-tallet.[1]

Referanse

  1. Olav Hogstad: «Fugler i Strindaområdet for 50-60 år siden og i dag».

Litteratur

  • Olav Hogstad: «Fugler i Strindaområdet for 50-60 år siden og i dag». Strinda den gang da 2008. Strinda historielag.

Kilde