WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Ridderen i Forbordskleiva

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Forbordsgrenda i Malvik. utsnitt fra Gislink
Forbordsåsen funnsted. Klipp fra Gislink

Et gammelt sagn fra vikingetiden omtaler Ridderen fra Forbordskleiva. Hendelsen kan ha funnet sted i perioden 800-1050 e. Kr. "I Strinda visste folkå fortelle at det lå en ridder i full rustning med hesten sin under en stein. I 1870-årene grov de under steinen og fant både mann og hest og våpen. Det viste seg at våpnene var fra vikingetiden.

Opp i Forbordsåsen i Malvik stakk det for lenge sia ut ein berghammer med særegen form, den likna ein snøskavl- ein hengeskavl. Vegen gjekk tett under den hengebratte åsen.
Ein flokk riddarar kom ridande over marka mot Forbord, kanskje var de på veg inn mot byen. Dei fór i fredelig ærend og hadde ikkje rustning på. Dei var kledde i fargerike drakter-raude, blå og grøne kapper flagra i vinden. På hovudet bar dei hattar med vaiande fjør i.
Hestane deira var unge og spræke. Somme var brune, og êin hest var raud med lingult faks. Det gjekk i skarpt tråv gjennom skogen og fram på kleiva, og karane lo og ropa til kvarandre.
Riddaren på den raude hesten svinga ut av flokken og sette beint oppover den bratte åsen. Dei andre ropa at han skulle vende, men riddaren berre lo og peika på noko oppe i bratta, og idet sme hendte det:
Dei hørte ein underlig sterk sus i lufta og så eit fælt brak. Hestane vart skremte og sette av garde i alle leiar. Da ryttarene fekk tøymt dei og vendte tilbake til vegen under åsen, var riddaren og den raude hesten borte. Den bratte bakken var óg borte, eit skred av stein var kome i staden, og nedst i skredet var to store steinar. Ei skarp lukt av brent stein slo imot dei, og lause steinar rulla enda i utkantane av raset. Riddarane steig av hestane. Med bøygde hovud knela dei ved dei stor steinane og tok farvel med venen og stallbroren sin. Så steig dei i salen og reid stilt ned i kleiva og inn i skogen.
Fra "Riddaren og Roald" av Leif Halse.

I et tillegg forteller Leif Halse om en gang for omtrent hundre år siden (1876); de drev og tok ut veifyll oppi Forbordsgrenda. Da fant de bein, store og små bein om hverandre. En spydspiss og fyrstål fant de også. Senere fikk de vite at det var bein av mann og hest de hadde funnet.
Funnene skal være tatt med til oldsaksamlinga på museet i Trondheim.

I en vitenskapelig artikkel omtaler fylkesarkeolog Kristian Pettersen funnene fra vikingetiden (800-1050 e.Kr.). Han skriver at det er "ingen umulighet at sagnet kan ha holdt seg fra ulykken skjedd og til krigeren ble gravd frm. Folkeminneforskerne mener at dette er sannsynlig og tar dette som et eksempel på muntlig overlevering kan holde seg i tusen år".

I Kulturminnesøk har stedet betegnelsen Forbordskleiva med Lokalitets ID: 211621:

Fra Askeladden:

Funnsted for skjelett av hest og menneske samt 2 tveeggede spydspisser av jern (T1686, T1744) og et ildstål (T1745) fra vikingtid. Funnet ovenfor Forbord ved bygdeveien under en stor steinblokk 3-4 m i tverrmål, nedenfor et bratt fjell med spor etter mange steinras. Funnene kom for dagen ved at det ble tatt veifyll inntil steinen. Ildstålet lå ved menneskeskjelettets føtter, den ene spydspissen ved siden av føttene og den andre spydspissen ovenfor hodet. Mellom bena til menneskeskjelettet lå en mindre stein som var tynget ned av den store steinblokken. Alt lå umiddelbart under steinblokken uten noe jordlag, og beliggenheten gjorde det klart at dette ikke var noen vanlig grav. Karl Rygh, som tok opp opplysninger om funnet, fikk høre en eiendommelig historie som han nedtegnet: "Finderen beretter at der skulle gaa det sagn i bygden at en ridder til hest i fuld rustning skulde være bleven knust på dette sted af et fjeldras." Folkeminneforskere tar dette som et eksempel på at muntlig overlevering kan holde seg i tusen år. Funnstedet ble omtrentlig utpekt for STFK i 2012 av Stig Herjuaunet.


Kilde

  • 1. Harald og Edvard Beyer. Norsk litteraturhistorie Oslo 1978
  • 2. Fylkesarkeolog Kristian Pettersen
  • 3. En liten kulturhistorisk vandring i Malvik
  • 4. Leif Halse. Riddaren og RoaldEksterne lenker