WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Reservestasjonen i Ilsviken

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Reservekraftstasjonen i Ilsviken

Trondhjems Elektrisitetsverk bygde i perioden oktober 1913-desember 1915 et varmekraftverk i Ilsvika. Tomta lå like vest for Ilens smelteverk.

Anlegget bestod av maskinsal, apparatavdeling, kjelhus, kullskur og 2 stk dieselmotoraggregater hver på 1500 HK. Axel Guldahl senior var arkitekt.

Ila varmekraftverk ble operativt i 1915, og hadde senere hatt rollen som Trondheims reservekraftverk. Her kunne det produseres elektrisk kraft hvis nødssituasjoner eller alvorlige kraftkriser oppsto. Kraftverket kunne levere opptil 37 MW når begge turbinene ble satt i drift, nemlig en dampturbin på 12 megawatt fra 1937 og en gassturbin på 25 megawatt fra 1978.

Under 2. verdenskrig bedrev tyskerne avlusing av soldater og fanger i kullageret.

Kraftverket i Ila ble modernisert i 1978-79. Siden har ikke anlegget vært i ordinær virksomhet. Strengere miljøkrav er blant årsakene til at Ila varmekraftverk ble lagt ned i 2005. Turbinene ble demontert, og bygningen i Ilsvikveien solgt.

I 2012 kjøpte 3T treningsstudio bygget der REMA Eiendom dekket halvparten av kjøpesummen.

Reservestasjonen i 2013. Foto: Jan Habberstad

Reservestasjonen sett fra sørvest i april 2013.


Reservestasjonen sett fra øst 2013. Foto: Jan Habberstad

Reservestasjonen sett fra øst i 2013.

Kilde

  • 1. Throndhjems Elektrisitetsverk og Trondhjems sporvei 1902-1927
  • 2. Adresseavisen 4.5.2005

Eksterne lenker