WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Reppe

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Reppe Øvre og Reppe Nedre i 2016. Foto: Jan Habberstad

Gården Reppe, gnr 29 i Strinda, var i 1297 kalt Ræppini, i 1559 Reppenn, i 1661 og senere Reppe. I jordebojken for 1661 nevnes 2 leilendingsbrik Reppe som begge hørte Bakke kloster til, det ene var «Stor-Reppe» og det andre «Lille-Reppe». Under Stor-Reppe hørte et kvernsted og under Lille-Reppe sagbruket «Viige saug».

Det var vekselvis 1 eller 2 brukere på leilendingsbrukene til 1746 da Haagen Olsen og sønnen Anders Haagensen var brukere.

Bakke kloster solgte gårdene og de kom i Marcus Nissen Høyers eie. Hans sønn løitnant Peter Høyer solgte i 1865 begge gårdene til Ole Rasmussen for 700 riksdaler. Ved salget tok selgeren forbehold om at eieren av Reppe ikke skulle ha rett til å oppsette sag, kvern eller andre bygninger ved Vikelven.

Den nye eieren Ole Rasmussen solgte samme år sin halve del til Anders Haagensen, som selv likesom hans forelde hadde vært leilendinger der. Den eiende del solgte han til Lars Steffensen som samme år solgte til Marianna Bierch, enke etter landfiskal Bierch. Hun døde omkring 1680 på St. Jørgens hus i Trondhjem.

I 1767 ble Ole Rasmussen og madame Bierch enige om å dele gårdene som senere ble:

  • Reppe Nedre der Ole Rasmussen og senere Anders Haagensen var eiere
  • Reppe Øvre der madam Bierch senere solgte denne til kjøpmann Peter Falch.

Kilder

  • H. Osnes. Bygdebok for Strinda, bind 1