WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Reidar Kvaal

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Reidar Kvaal
Reidar Kvaal-dødsfall
Reidar Kvaal (14.2.1916 i Stjørdal - 17.6.2016 ), sønn av Ottar Larsen Kvaal (17.1.1875- 6.1.1943) og Guri Olsdatter Gjære (9.6.1879 - 12.10.1962) fra Ålen. Gift i 1940 med Solveig Wangberg (3.6.1918 i Strinda-). Gift andre gang i 1946 med Ivy Hunter Gordon (21.8.1919 i Skottland - 7.9.2000).

Reidar Kvaal flyttet tilbake til Stjørdal i 2002.

Reidar Kvaal begynte på befalsskolen i 1934 og tjenestegjorde senere på rekruttskolen ved Infanteriregiment nr. 12 fra 1938 og frem til han begynte som kadett på Krigsskolen i Oslo i 1939. Utdanningen ble avbrutt da krigen kom til Norge 9. april 1940. Han deltok markant i kampene i Valdres før han til slutt endte opp i Kompani Linge. Der ledet han blant annet Operasjon Lapwing, en meget effektiv sabotasjeaksjon som satte Rørosbanen ut av spill for okkupasjonsmakten.

Reidar Kvaal fullførte Krigsskolen i 1946 og senere Krigshögskolan i Stockholm i 1949. Han tjenestegjorde i Tysklandsbrigaden og i en rekke sentrale stillinger i Hæren og Forsvaret. Videre var han sjef for Brigaden i Nord-Norge, sjef for planstaben og forsyningsstaben i Forsvarets overkommando og sjef for Distriktskommando Nord-Norge. Han avsluttet sin militære tjeneste som generalløytnant og sjef for Forsvarskommando Nord-Norge. Reidar Kvaal har mottatt flere dekorasjoner for sin innsats, både norske og utenlandske. Den største jernbanesabotasjen under krigen var i Haltdalen. Fire norske sabotører fra Kompani Linge med Kvaal som leder, ble sluppet ned i Haltdalsfjellene høsten 1943. De opererte under navnet Lapwing, drev opplæring lokale Milorg-styrker og tok imot flydropp. Senere ble gruppen forsterket med fire mann til.

I november 1944 fikk Lapwing ordre om sprenge Rørosbanen for å hindre tyske troppetransporter fra østfronten. Lapwing bestemte seg for å sprenge Stormuren i Svølgja. 10. desember skjedde sprengingen. Stormuren fikk et gap på 12-14 meter. Stansen i trafikken var kortvarig, og det ble planlagt en ny aksjon. Med informasjon fra lokale kontakter om skinnemangel på Rørosbanen, ble planen om masseødeleggelse av skinner lagt. Etter at siste tog hadde passert om kvelden den 29. desember, ble sprengladninger plassert i alle skinneskøter fra Hulta bru til Stensli i Ålen. Åtte menn var nå med, inndelt i tre grupper. Det smalt sammenhengende i 3 timer og 15 minutter. 820 skinner ble sprengt. Det ble totalstans på jernbanen i ca. 14 dager, og resten av krigen kunne bare lette tog kjøre med redusert fart. Ingen tyske transporter gikk denne veien. Målet med operasjonen var dermed nådd. Holtålen kommune har hedret Reidar Kvaal med ei utstilling om Lapwing og aksjonene under krigen.

</blockquote>

Reidar Kvaal har mottatt Kommandørkorset av Den kongelige Sankt Olavs orden.


Kilde

  • 1. Historier.no
  • 2. Tysklandsbrigaden
  • 3. Kildenett
  • 4. Adresseavisen 9.4.2015
  • 5. Nekrolog Adresseavisen 6.7.2016
  • 6. Personlig meddelelse fra datter


Eksterne lenker