WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Reformasjonshundreåret

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Strindens prester etter reformasjonstiden

Etter reformasjonen i 1537 og erkebiskop Olav Engelbrektsons sorti gikk det 9 år før Nidaros bispestol ble besatt. I 1546 ble magister Torbjørn Bratt utnevnt til superintendent. Han skulle ha bosted og gård på Helgeseter kloster. 13 år senere får den nye biskopen Hans Gaas beskjed av lensherren Evert Bild om å levere inn klosteret og bo i degnegården i Trondheim.

Det var sparsomt med prester. Peder Audleifsson kaller seg prost på Strindhenn i 1545. En annen prest som er nevnt i Strinda er hr. Niels på Syndland.

Den tredje superintendenten var Hans Mogensen (1578-1595).

Overgangen fra katolisisme til lutherske gudstjenester førte til at kirkene fikk benker og prekestol. Altekalken ble større, for nå fikk hele menigheten rett til brød og vin under nattverden.

Kirkegodset ble for en stor del inndratt, gods som tidligere lå under klostrene og bispestolen kom under kronen. Bakke klosters eiendommer ble først i 1660 solgt til nederlenderne Marcelius.

Kilde

  • 1. Strinda bygdebok 2. bind.
  • 2. Strindens prester etter Reformasjonen


Interne lenker