WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Realskolens lærere 1783-1956

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk

Oversikten for Trondhjems Borgerlige Realskole inneholder 208 mannlige lærere, deres funksjonstid samt senere karriære. Oversikt over de kvinnelige lærere, se Realskolens kvinnelige lærere 1783-1956.

REALSKOLENS LÆRERE 1783-1956:
1. Fester, Didrich Christian. 1783-92. Matematikus.
2. Lyng, Johan Jürgen. 1783-92. Tegnemester.
3. Paasche, Ove Friderich. 1783-1811. Sprogmester.
4. Rehbech,Peder. 1783-86. Skrivemester.
5. Suhrland, Johan Evjen. 1783-84. Teolog.
6. Høe, Erentz Friedlich. 1785.
7. Bech, Friderich Julius. 1785-95. Ble 1805 bisp i Oslo.
8. Walset, Peter Friederich. 1788-92.
9. Smith, Ole. 1792-93.
10. Luytkis, Hans Hagerup. 1793-1811.
11. Midelfart, Hans Christian Ulrik. 1794. Eidsvollsmann fra Nordre Tr.hjems Amt. Sokneprest
12. Meyer, Elias. 1794-96.
13. Heltberg, Elias. 1795-1800.
14. Dalager, Mathias. 1796-1806. Tegnemester.
15. Heltberg, M. 1800-05.
16. Garmann, Johan. 1801-06.
17. Lindemann, Ole Andreas. 1802-08. Sanglærer.
18. Dreyer, Rasmus P. 1804-09.
19. Kriebel, P. H. 1805-22. Tegnemester. 20. Borg, Laurent. 1897-08. 21. Widerøe, Falch Andreas. 1801-11.Død 1847 som prost Stjørdal. Medlem KNVS.
22. Angell, Henrik August. 1808-13.1840 sokneprest i Vår Frue kirke i Trondhjem.
23. Mourly, John. 1809-12. 1810 adjunkt ved Katedralskolen.
24. Sodemann, Jacob Hersleb. 1810-46. Inspektør fra 1811.
25. Møller, Christian Asmus. 1811-14.Medlem av KNVS.
26. Nissen, Christian Nikolai. 1811-16.
27. Boye, J. L. 1813-13.
28. Bjerkestrand. 1813-15. Gymnastikklærer.
29. Wangberg, Anthon R. 1814-15
30. Sommerschield, Henrik. 1815-19.
31. Stibolt, Christian Schjøtt.1815-16
32. Fritzner, Otto Thott.1816-26.Adjunkt og overlærer ved Katedralskolen.
33. Angell, Lorentz. 1816-30. Kasserer. Forstander for De angellske stiftelser.
34. Poppe. 1818-20
35. Hansen, Mauritz Christopher. 1820-25.Dikter, medlem av KNVS.
36. Peterson, Jacob.1822-33.
37. Begtrup, Julius. 1825-45. Død 1854 som sokneprest på Røros.
38. Blom, Bernt Anker. 1826-40. Død 1858 som oberstløytn. i Kristiansand S.
39. Falck, Gregers Forbeck. 1830-33. Død 1876 som bergskriver på Røros.
40. Lie, Johan Herman. 1830-36. Adjunkt ved Katedralskolen
41. Aas, Bernt Theodor. 1832-53. Tegner og skribent. Utga «Nordlyset».
42. Stabell.1832-36.
43. Tegner, Ch. M. 1832-45. Tegnelærer, litograf.
44. Petersen.1833-36. Kasserer.
45. Thaulow, Harald. 1836-41. Død 1844 som sokneprest i Norddal, Sunnmøre.
46. Hirsch, Thomas Conrad. 1841-53. 1845-50 kasserer, 1850 inspektør.
47. Holm, Andreas. 1845-48.
48. Moses, Samuel. 1846. Klokker i Domkirken.
49. Vullum, Olaus. 1846-49. Inspektør.
50. Hauge, Andreas. 1846-49. Død 1857 som soknepresti Skien.
51. Simonsen, Carl Ludvig. 1846-88.
52. Nannestad, Christian Ludvig. 1846-56. Kasserer, bokhandler. 1861 sokneprest i Mo.
53. Mosling, Sven Thostrup Wessel. 1846-96.
54. Sexe, Sjur Aamundsen. 1846-47.1860 professor i mineralogi og fysisk geografi.
55. Lindeman, Peter Tangen. 1846-49. Sanglærer, lege.
56. Falsen.1846-49.Gymnastikklærer, offiser.
57. Holm, Johan Conrad. 1848-63. 1856 kasserer.
58. Dessen, Jonas Severin. 1849-54. Død 1880 som oberstløytn. i Hamar.
59. Rostad, Georg Frederik. 1849-58.Sanglærer, musikus.
60. Riddervold, Adolf. 1850-63. Bestyrte døvstuminstituttet.
61. Støp, Bernt Christian. 1850-57. Død 1877 som sokneprest i Os.
62. Nossum, Jonas. 1850-60.Lærer ved Vår Frues almueskole.
63. Wexelsen, Fredrik Nannestad. 1851-52.1879 res. kap. i Domkirken
64. Bruun, Johan Mangelsen. 1853-54.1880 stiftsprost i Kristiansand S.
65. Hjardemaal, Wilhelm. 1852-61.Tegnelærer, maler.
66. Daae, Anders. 1853-86.Inspektør.
67. Krogness, Ole Andreas Tangen. 1853-61.Død 1887 som res. kap. i Vår Frue kirke.
68. Castberg, Tycho Didrik. 1854-58. Gymnastikklærer, offiser.Ca. 1870 byingeniør i Kristiansund N.
69. Schult, Peter Nicolai. 1854-63. 1863 sokneprest i Kvikne.
70. Daae, Christopher Frimann. 1855-63. 1863 sokneprest i Bø i Vesterålen.
71. Bøgh, Wilhelm Frimann Christie. 1856-87. Stiftsarkivar. 72. Petersen, Andreas. Lauritz. 1857-70. Død 1887 som sokneprest i Biri.
73. Hofflund, Peter Daniel. 1857-87.1879 hospitalsprest.
74. Stinesen, Edvard. 1858-72. Seminarist og klokker.
75. Beichmann, Peter S.M. E. 1858-61. Gymnastikklærer. 1888 generalmajor i Kristiania.
76. Krefting, Carl Emil. 1859-61.1883 distriktsjef i NSB.
77. Moxness, I. W. 1861-87. Seminarist.
78. Hals, Nils. 1861-69. Løytnant.
79. Jürgensen. 1861-65. Handelslærer, underviste i fransk.
80. Golddammer, Herman. 1861-64.Turnlærer.
81. Brun, Paul Hansen Birek.1861-73. 1890 tollkasserer.
82. Jahn, Hans. 1861-72.Tegnelærer, maler.
83. Lindboe, Carl Waldemar. 1863-89. Død som oberstløytnant.
84. Weisse, Johan Peter. 1863-65. 1875 professor i latin.
85. Aas, Johannes Henrik. 1863-76. 1878 tollkasserer i T.hjem.
86. Mørch, U. F.M. 1864-66. 1866 adjunkt ved Katedralskolen.
87. Tandberg, S. J. 1864-68. 1868 prest i Karlsøy.
88. Oxaal, Frithjof. 1864-65. Død 1876 som overrettssakfører i Trondhjem.
89. Arentz, Nils Peter Selmer. 1865-71.Adjunkt ved Katedralskolen. 90. Henrichsen, Chr. 1865-71. Bokholderilærer, kjøpmann.
91. Norman, Nils.1865-67.
92. Bendeke, Johan Fredrik. 1866-89. 1889 oberstløytnant.
93. Vangen, Peder. 1866-98. Førstelærer ved almueskolen.
94. Grimelund, Johan Martin. 1867-71. Kunstmaler.
95. Hansen, O. Stuevold. 1867-72. Død 1919 som fhv. sokneprest i Ringsaker.
96. Dons, Lorents Andreas Cornelius. 1867-69. 1867-69. Død 1876 som kasserer ved Reitgjerdet pleiestiftelse.
97. Brun, Søren M. 1867-78. «Skrive-Brum.
98. Heyerdahl, Chr. 1867-83. Død 1883 som kaptein.
. 99. Krog, H. I. G. 1868-71.
100. Michelet, Johan Wilhelm. 1869-75. Død 1911, oberst i T.hj.
101. Grimelund, Helmich. 1870-82. 1882 res. kap. på Inderoy.
102. Ottesen, O. 1870-73. 1873 prest på Bakklandet.
103. Møller, Carl Ludvig. 1870-72.
104. Nicolaisen, J. 1871-79. Seminarist, 1879 overlærer i Kristiania.
105. Bødtker, Fredrik Kr. 1871.
106. Daae, Ludvig. 1871-77. 1877 res. kap. på Hitra.
107. Horneman, Johan Liebrecht. 1871-83.
108. Thaulow, Andreas. 1872-76. Død 1876 som kaptein.
109. Hirsch, Lars Robert. 1872-74. 1884 sokneprest i Overhalla
110. Dons, Carl.1872-74. 1874 sokneprest i Måsøy
111. Alfstad, H. 1872. Timelærer
112. Høyem, Claus. 1872-74. Seminarist, timelærer.
113. Nielsen, Odin.1874-78. Seminarist, død 1878.
114. Bjørnsen, Sjur Christian Luther. 1873-93. Død 1918 som oberstløytnant i Trondhjem.
115. Lyng, Johannes. 1874-77. Senere vestyrer for den private døveskole.
116. Diesen, Edvard A. 1874-76. Cand mag. død 1876.
116. Langberg, Hjalmar. 1875-80. 188o adjunkt ved Bergen katedralskole.
117. Iversen, Johan Julius. 1876-99. Gymnastikklærer, offiser.
118. Øverland, Ole Andreas. 1876-77. Historiker, død 1911.
119. Krogh, Fredrik von. 1876-80. Død 1916 som sogneprest i Skjeberg.
120. Uchermann, August Vilhelm.
121. Stabell, Gabriel. 1877-81.
122. Møller, Guido. 1877-83. 1883 sokneprest i Karlsøy.
123. Selmer, Otto H. 1877-80. 1880 pers. kap i Inderøy.
124. Lorentzen, E. 1877-86. Seminarist. død 1886.
125. Roll, Albert Theodor Josef. 1880-97.
126. Olsen, Joh. Robertus. 1880-85. 1885 sogneprest i Hjørundfjord.
127. Fridrichsen, Joh. S. 1881-84. 1884 bestyrer for middelskolen i Namsos.
128. Thommesen, Magnus. 1883-97
129. Bugge, Michael Bjønnæs. 1883-84. 1884 bestyrer for middelskolen i Namsos.
130. Gleditsch, Jens G. 1884-87. 1887 kallskapellan i Vanse.
131. Støp, Halfdan. 1884-87
132. Boye, Jørgen Lysholm 1885-93. Teolog, senere forretningsmann i Frankrike.
133. Skarland, Nils. 1886-1909. Lærer ved folkeskolen.
134. Brock, Albert. 1886-1908. Inspektør
135. Sommerfelt, Axel. 1887-99. 1925 rektor ved Trondheim katedralskole.
136. Smith, Hans. 1887-90. 1890 stiftskapellan i Tromsø
137. Brønner, I. N. 1887-98. Sanglærer, organist.
138. Schøyen, Karl. 1888-95. Død 1926 som lektor ved Katedralskolen
139. Fleischer, Hans. 1889-99. 1899 adjunkt ved Hamar skole
140. Holmesland, Tobias. 1890-91.
141. Stabell, Hannibal. 1891-1902. Pers. kap. i Domsognet.
142. Gundersen, Carl. 1893-96. 1896 ansatt ved Katedralskolen.
143. Berntsen, Mandius. 1893-1900. 1900 adjunkt ved Katedralskolen.
144. Føyn, Anton Christian. 1895-1935. Inspektør. Død 1940.
145. Bratt, Halfdan. 1895-97. Skrivelærer og 1900-18. gymnastikklærer, major.
146. Lie, Johannes. 1896-97.
147. Heum, 0. I. 1897-1903. 1903 ansatt ved Otto Anderssens skole i Kristiania,seminarist.
148. Jenssen, Sigurd. 1897-99.
149. Stavnem, Peter. 1899-1902. 1902 adjunkt ved Ålesunds skole.
150. Vangen, Nils. 1900-38. Kasserer fra 1909.
151. Bang, Mikal. 1900-09. Sløydlærer.
151. Lien, Hans. 1900-09. Sløydlærer.
153. Petersen, Theodor. 1900-12. Død 1952 som konservator og sekr. v. KNVS Museum
154. Helle, Johannes. 1901-03. 1903 sjømannsprest i Pensacola.
155. Stavseth, J. 1901-04. Sløydlærer. Lærer ved folkeskolen.
156. Hørgaard, Hans. 1902-10. Seminarist.
157. Bergh, Albert. 1903-10. Cand. mag.
158. Dahlin, Johannes. 1903-09. 1909 major.
159. Weider, B. 0. 1903-08. 1908 res. kap. i Bakklandet.
160. Haugen, Gustav. 1903-32.
161. Berg, Karl. 1909-12. 1912 adjunkt v. Katedr.sk.
162. Rødseth, Jørgen. 1909-10. 1910 adjunkt ved Rena sk. 163. Nielsen, Einar B. 1910-11. 1911 adjunkt ved Fredrikstad skole.
164. Gehn, Theodor. 1910-13. 1913 overlærer ved Bodø skole.
165. Ropstad, Endre J. 1910-12. Seminarist.
166. Svendsen, Mikal. 1909-18. Sanglærer, seminarist.
167. Rindal, Reidar. 1912-13. 1913 overlærer ved Larvik skole.
168. Moen, Anders. 1912-14. Seminarist.
169. Hauge, Alfred. 1912-14. Fenglsesprest.
170. Knap, Hagbarth. 1912-14. Rittmester.
171. Dokk, Trygve. 1913-14.
172. Fossum, Henry. 1913-17. Seminarist.
173. Waack, Hans. 1913-15. Kaptein.
174. Steen, Alf. 1914-19. 1919 overlærer ved Katedralskolen.
175. Christie, Hartvig. 1914-18. 1918 overlærer ved Katedralskolen.
176. Ryen, Thomas. 1915- Kasserer fra 1945.
177. Ottesen, J. A. 1917-? Res. kap., timelærer.
178. Collett, Peter. 1919-22. Dr. philos.
179. Lindholm, D. K. 1919. Rittmester, død 1919.
180. Eriksen, Harald A. 1919-43. Oberstløytn., gymnastikklærer.
181. Asphaug, Martin. 1919- Sløyd, skrivning, sang.
182. Øvrenes, G. 1920.
183. Walter, Heinrich K. B. 1921-27. 184. Amundsen, Einar. 1922-23. Lektor, årsvikar.
185. Bautz, Henrik. 1923-?
186. Braadland, Thorleiv. 1926-
187. Løvdal, Leif. 1931-?
188. Helseth, Øivind. 1932-35.
189. Jørgensen, Reidar. 1932- Rektor 1945. 190. Hesselberg, Theodor. 1932-? Res. kap., religionslærer.
191. Henie, Hans. 1934-42. Inspektør.
192. Pharo, Haakon. 1934-? Res. kap., religionslærer. 193. Michelet, Frans Oskar. 1936-38
194. Tangen, Olaf. 1936-39. Religionslærer.
195. Aarseth, Ivar Joys. 1936-
196. Mendelsohn, Oskar. 1938-48.
197. Holtermann, Alf. 1942-45. Kst. rektor. 198. Erikstad, Harald. 1945-
199. Segtnan, Lars. 1945-
200. Velle, Knut. 1946-55.
201. Heimdal, Arvid. 1946-
202. Flem, Bjarne. 1948-54.
203. Støren, Wilhelm K. 1948-49. Timelærer.
204. Holm-Røre, Sverre. 1950-.
205. Gaare, Hans. 1951- Timelærer.
206. Måstad, Egil B.1951-
207. Weidemann, Odd.1954-
208. Farstad, Olav B.1955-

Kilder

  • Wilhelm K. Støren og Olaus Schmidt. Trondhjems borgelige Realskole 1783-1965