WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Ranheimsspenna

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Ranheimsspenna
Foto: Per A Johnsen

Ranheimsspenna ble funnet av en gutt, Karl Hagen, i Vikavegen på Ranheim i august 1948. I forbindelse med husbygging ble en kloakkgrøft med noe «fløssberg» sprengt med dynamitt. Da salva la seg ble spenna liggende synlig. Karl Hagen trodde det var en flat stein, og tok den opp for å kaste den. Da så han at det glinset i metall. Han tok med spenna til Vitenskapsmuseet og fikk kr. 75,- i finnerlønn. Et betydelig beløp for en ung gutt den gang, og et bevis på at spenna hadde stor historisk verdi.

Gravplass for storgården Vik?

Det antas at funnstedet var en gravplass for storgården Vik. Restene etter dette høvdingsetet ble for øvrig avdekket av arkeologer på det såkalte «Kruskajordet», mellom Ranheim Papirfabrikk og jernbanelinja, i 2013. Det er også funnet rester av en øks og en spydspiss på det samme området der spenna ble funnet. Dette tyder på at det har vært en mannsgrav, og at spenna var et mannssmykke.

Bereiste Ranheimsbygg

Spennas opprinnelse er vanskelig å bestemme. Lignende spenner er funnet ved Birka, som var et vikingsamfunn ved innsjøen Mälaren i Sverige. Derfra er det kjent forbindelser til Irland i vikingtiden, og mye tyder på at Ranheimsspenna kom fra Irland på 900-tallet. Om den er et resultat av byttehandel eller plyndringstokt kan vi bare gjette oss til. Den er i alle fall nok et bevis for at folk fra Ranheim var bereist også for over tusen år siden.

Kopi av spenna finnes på Ranheim Bydels Museum (i sølv), mens originalen ligger utstilt i oldsakssamlingen på Vitenskapsmuseet i Trondheim. Den er utført i bronse, delvis dekorert med sølv.

Kilde