WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Ranheimsfjæra

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Kartutsnitt Ranheim 2012 fra Gis-Link

Ranheimsfjæra omfattet opprinnelig hele strandområdet i Strindfjorden mellom Grilstad og Være. Senere er denne strekningen blitt oppdelt i flere seksjoner slik at Ranheimsfjæra beskriver sjønære områder mellom Sjøskogbekkens utløp, herunder Hitra, og området vest for Ranheim kirke. Herunder inngår arealene på begge sider av Vikelva. Østover grenser Ranheimsfjæra til Tangenfjæra, men denne kalles offisielt for Hansbakkfjæra.

Ranheim Papirfabrikk benyttet i mange år området som lager og deponi. Ranheim Teglverk lå også i området på vestsiden av Vikelvas utløp. Her ble det produsert teglstein fra 1896 til 1916.

Strandområdet ble mye brukt til ulike friluftsaktiviteter. En stor bestand av kråker hadde opphold her. Dagens Ranheimsfjæra har aldri vært noen badeplass. Dette skyldes at den har blitt brukt som avfallsplass. Utbyggingsprosjektet «Ranheimsfjæra», blir hovedsakelig liggende på dette området som tidligere gikk under navnet «Raskmær'n» eller «Rasja». Navnene antyder hva som lå i grunnen her. Det er som tidligere omtalt fjernet over 90 kubikk forurenset masse fra området.

Ranheim skole flyttet inn i nye bygninger her i 2010.

Ranheim friidrettshall. Foto: Jan Habberstad

Ranheim friidrettshall og aktiviteter knyttet til Ranheim Idrettslag ligger også i dette området, bl. annet fotballbanen DNB Arena.

Boligutbygging iRanheimsområdet 2013. Foto: Jan Habberstad

I 2012 begynte utbyggingen av nye boligområder ved Strandveien og Ladestien. Det er Skanska Norge AS og Byggteknikk som er entreprenører for disse husene.

Boligutbygging iRanheimsområdet 2014. Foto: Jan Habberstad


Kilde

  • 1. Olav Paulsen. Årbok Ranheim Bydels Museums Historielag 2012
  • 2. Byggeprosjekter Skanska
  • 3. Byggeprosjekter Byggteknikk

Eksterne lenker