WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Ranheim skole

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Lykkens Rodestue
Elvertun
Ranheim skole, "Høyskolen"
Ranheim skole 2013
Ranheim gamle skole-plan
Kartutsnitt Ranheim 2012 fra Gis-Link

Den første faste skole på Ranheim ble opprettet i Lykkens Rodestue 1855, en liten stue som ligger like øst for dagens idrettsplass. I 1858 flyttet skolen til Ranheim nedre mens den i 1873 – 1903 hadde tilhold på Elvertun like ved stasjonen.

Gamle Ranheim skole ble åpnet i 1903, samme år som skolekretsen ble opprettet. Den lå øst for Ranheim stasjon ved Hansbakken. Den ble revet i 1963. [1]

Første byggetrinn ble oppført i 1903, en 1,5-etasjes bygning i sveitserstil. Annet byggetrinn, en særdeles høy og slank treetasjes trebygning, tegnet av ark. Rolf G. Bruun, stod ferdig i 1917. På folkemunne fikk bygningen navnet ”høyskolen”. Den ble i 1974/75 [2] redusert til to etasjer (arbeidet ble utført av firma Johan Andresen AS på Jakobsli [3]) og ble revet 2002. Skolen hadde også to lærerboliger, bygd 1903 og 1921. Førstnevnte ble revet for å få plass til gymnastikkbygningen.

Ifølge en ny skolelov i 1936 ble gymnastikk et obligatorisk fag, og i 1939 stod en gymnastikkbygg ferdig. Dette var tegnet av F.W. Rode i utpreget funkisstil, og var en del av en storslått plan hvor denne bygningen skulle være et fondmotiv med to større fløyer foran seg. Den ene av disse fløyene ble også oppført – om enn i en litt annen stil enn opprinnelig tenkt – i 1963. Det var det såkalte ”Grønnbygget”, tegnet av arkitekt Torleiv Vold. Denne bygningen har senere blitt ombygd og rehabilitert 1985 og 2001. Rodes bygning som for øvrig har en stilmessige paralleller på Nidarvoll og Byåsen, har vært truet av riving, men vurderes å være av høy antikvarisk verdi.

I 1964 ble Ranheim som til da hadde tilhørt Strinda slått sammen med den nye storkommunen Trondheim. I 1996 fikk skolen enda et større (840m2) tilbygg, ”Nyskolen” (ark. Ole Gustav Øverdahl) som på en god måte forbandt den gamle læreboligen med det nye bygget. Det har i senere tid (2001) blitt oppført noen provisoriske paviljonger som planlegges erstattet av et nybygg ved årsskiftet 2002/2003.

Ranheim skole flyttet inn i nye bygninger i Ranheimsfjæra i 2010. Høsten 2010 åpnet Ranheim friidrettshall i tilknytning til den nye skolen og de øvrige idrettsanleggene på Ranheim.I 2012 begynte utbyggingen av nye boligområder i nabolaget ved Strandveien og Ladestien.

Lusparken Arkitekter har tegnet skolen og HENT entreprenør har ført opp Ranheim skole.

Skolen er på 6.800 kvadratmeter og har kostet totalt 255 millioner kroner inkl mva. HENTs kontrakt var på 124 millioner kroner eks mva. Tiltakshaver var Trondheim kommune. Byggestart var vinteren 2009. Skolen stod ferdig i juli 2010, innenfor oppsatt tidsplan.

Ranheim skole er dimensjonert for 630 elever fordelt på første til sjuende trinn. Den inneholder sju klassebaser som hver har egne innganger, garderober, baseareal, tre formidlingsrom, grupperom og kontor for lærere. I tillegg rommer skolen en kombinert festsal og spiserom, spesialrom for Trondheim kommunale musikkskole, bibliotek, skolekjøkken og avdeling for kunst og håndverk. Skolens nedslagsfelt er Ranheim og omegn.

Innsiden av Ranheim skole er utsmykket av Kim Hiorthøy[1] og Erlend Loe. Utsmykningen i form av 27 plansjer med tekst og tegninger, et ballbasert planetsystem i matsalen, og et monument i festsalen over papirfabrikkarbeideren og mellomdistanseløperen Ernst Larsen fra Ranheim.


Ranheim gamle skole 2014 Foto; Jan Habberstad


Ranheim gamle skole 2014 Foto; Jan Habberstad

Referanser

  1. Ranheim Bydels Museums Historielag
  2. Ranheim Bydels Museums Historielag
  3. Odd Agnar Hov


Kilde

Eksterne lenker