WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.


WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.

Røstadbakken gård

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk

Røstadbakken (Ranheimseter) gnr 37/1, ved Litlvatnet i Jonsvatnet ble eget bruk i 1795 etter at det tidligere lå under Ranheim Vestre.

Det var hoffagentinne Sommer som skjøtet bruket til Peder Olsen. Hans sønn Ole Pedersen overtok bruket i 1823. I 1848 kjøpte han Seteråsen som i 1811 var fradelt fra Røstad. Røstadbakken og Seteråsen ble nå ett fells bruk.

Ole Pedersens sønn Peder Olsen (1823- ) overtok gården i 1861. Han var gift med Jonetta Eriksdatter ( 1844- ) Peder Olsen solgte gården i 1881 til Peder Pedersen Hånåen.

I 1909 blir Røstadbakken solgt til snekker Odin Berg. I 1914 ble Gunnar Olsen Kjøsnes eier. I 1917 kjøpte Gustav Alstad.I 1919 kjøpte Bernhard Bækken og Ivar Vassæter.

I 1943 overtok Leif Movold (28.5.1900 i Strinda -30.01.1986 i Bratsberg)gården. Han ble i 1948 gift med Eline Rundhaug (21.6.1903 i Vanvikan-). Barn Lars Martha, Arne.

Siden 1920 ble mer enn 100 hytter bygd på gårdens eiendom.


Området Røstadbakken. Foto: Jan Habberstad

Røstadbakken sett fra nord vinteren 2009

Røstadbakken gård. Foto: Jan Habberstad

Det gamle våningshuset stod bak garasjen til høyre i bildet.

Kilde

  • 1. Trondheim byleksikon
  • 2. Strinda bygdebok 1. bind