WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Røstad

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk

Røstad, gnr 36/1 ligger vest for Litlvatnet i Jonsvatnet.

Gården var Bakke klosters eiendom og var av dette bortbygslet som leilendingsbruk til ut i det attende århundre. Den første private eier er kancelliråd Markus Nissen Høyer. Høyer døde i 1762 og hans arvinger solgte gården til Anders Olsen. I 1765 selger Anders Olsen til løytnant Brostrup Møller. Møller selger i 1767 til overauditør Knud Thode. Thodes enke Karen Magdalene selger i 1783 til brødrene Anders Andersen og Ole Andersen. I 1791 blir gården kjøpt av Ole Olsen Fergestedet fra Stjørdal. Dennes sønn Peder Olsen overtar eiendommen i år 1800. Han selger det halve av gården i 1803 til hattemaker John Dahl, og resten av gården til samme eier året etter. Fra 1824 er hans Pedersen Øidal eier, og fra 1835 innenlandshandler Hans Kortfey. Ole Larsen kjøper gården i 1840, og dennes enke Karen Evensdatter skjøter eiendommen til Ole Christensen Leistad i 1875. Leistad selger i 1883 til Rolf Tønnes Horn.

3 husmannsplasser; Røstadtrøen, Movoll og Sørlien hørte til gården.

Rolf Tønnes Horn solgte i 1905 Røstad til Ellef Solem. Johannes Bjørnsen Rømo var eier fra 1905, Eilif Solem fra 1916, Anders Lassen fra 1917, Erik. O. Winje fra 1920, Anders Lassen fra 1922 og A/S Arktisk Pelsavlkompani fra 1924.

Fra 1937 er Alf Johansen (19.1.1911 i Strinda- 24.07.1986) eier. Han ble samme år gift med Erikka Hansen (11.10.1907 i Strinda-16.10.1998). Barn Anne Lise (29.7.1938-) og Hans Martin (5.12.1944-).

Det finnes et fornminne i form av en bautastein på gården.


Røstad. Foto: Jan Habberstad

Røstad ligger på vestsiden av Litjvatnet.

Røstad. Foto: Jan Habberstad


Kilde

  • 1. Trondheim byleksikon
  • 2. Strinda bygdebok 1. bind
  • 3. Kulturminneregistrering manglende; 1601-2 STRI