WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Program for Vannforsyning (PROVA)

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk

Program for Vannforsyning - PROVA ble opprettet i 1995.

Helsedirektoratet var leder av programmet til 2005. Folkehelsas avdeling for Vannhygiene var sekretariat, og ga faglige anbefalinger om bruk av tilskuddsmidler til KRD, Kommunal- og Regionaldepartementet. Den økonomiske tilskuddsordningen som ble benyttet var statsbudsjettets kapittel kap. 552 post 54, mens fylkeskommunene benyttet kap. 551 post 51 (tilrettelegging for næringsutvikling).

NGU- Norges geologiske undersøkelser ga dessuten bistand til grunnvannsundersøkelser.

NFR- Norges Forskningsråd ga tilskudd til drikkevannsforskning

Programmets utøvende leder var Truls Krogh. Sentral aktør i Kommunal- og Regionaldepartementet var Ragnhild? Nygaard.

Fra 2003 ble programmet videreført. Tilskuddsordningen ble heretter finansiert over statsbudsjettets kap. 551 post 60.

Jan Habberstad forteller:

Jeg ble tilsatt som Spesialrådgiver for Program for Vannforsyning (PROVA) fra 1. september 1994 i en 4 års prosjektstilling. I starten var jeg og Rigmor.. de eneste eksterne ansatte. Noe senere kom .... Vi tok utgangspunkt i Folkehelsas Vannverksregister, og plukket ut "verstingene" blant vannverkene for nærmere vurdering. Dette var vannverk med dårlig vannkvalitet, som trengte forbedringer for å nå gjeldende krav. Deretter ble det foretatt møter med kommuner og vannverk ute i landet for å initiere søknader om lån koblet med statstilskudd. Det ble laget innspill til Kommunaldepartementet som deretter ga tilsagn om økonomiske midler.

Folkehelsa var etter min mening en noe "gammeldags institusjon" på denne tiden. Man måtte be sekretariatet ringe utenfor sone 22- idet telefonen var sperret for "riksamtaler". Videre disponerte instituttet en gammel Folkevognbuss som skulle benyttes til ekstern kjøring. Det var lange ventelister for å benytte denne... Disse håpløse forhold fikk jeg "umiddelbart lagt død"....

Det var mange dyktige fagfolk i Folkehelsa. De navn som jeg husker best er Wenche Fonahn, ? Norheim, Knut Ellingsen,

Sommeren 1996 fikk jeg ansettelse som prosjektleder i VVV-prosjektet , Verdier i Vernede Vassdrag, med arbeidssted hos Direktoratet for naturforvaltning (DN) i Trondheim, og tilværelsen som ukependler til Oslo tok slutt.

Kilde

  • 1. Folkehelseinstituttet

Eksterne lenker