WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.


WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.

Prestegårdslåna i Melhus

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk

Prestegårdslåna i Melhus ble bygget i 1720-årene og 1744, var prestebolig til 1960. Låna og haven ble vedtaksfredet av Riksantikvaren i 1996. Kommunestyret omgjorde eiendommen til privat stiftelse i 2002, den ledes idéelt. I låna er interiør fra 1700-, 1800- og 1900-tallet.

Prestegårdslånas midtre og eldste del ble bygget på 1720-tallet, mens Christen Lyster var prest.

Han hadde vært skipsprest hos Peter Wessel Tordenskiold, før han kom til Melhus i 1719. Østre og vestre del av låna ble bygget i 1744-45, mens Peder Lycke var prest. Låna var prestebolig til 1962. Fra siste dela av 1800-tallet frem til 1948 bodde forpakterfamilien i vestenden, og på 1950-tallet leide en enke med barn rom der.

Den 37 meter lange og nesten 9 meter brede bygningen består egentlig av tre hus: prestens bolig i midtre del, Herrestuen for tilreisende øvrighet i østre del, og Borgestuen for øvrighetens tjenestefolk og almuen, vest i bygningen. Herrestuen og Borgestuen var almuens ansvar helt til 1908.

Kommunen kjøpte bygningen, hagen og ca 7 mål tomt i 1959. Uthusene mellom låna og kirken ble revet, og kirkegården ble utvidet mot låna. Presten flyttet ut til ny bolig i 1962. Fra 1963 til 1984 bodde kirketjeneren i deler av huset. I en periode på 1960-tallet holdt Melhus folkebibliotek til i Herrestuen. I noen år på slutten av 1970-tallet ble stuen brukt til barnforening.

Man kan få omvisning i så og si alle rom, med informasjon om bygningshistorie, om istandsetting og fra lånas personalhistorie, f.eks. om Anders Hovden og Hans Nielsen Hauge. Det legges vekt på solid kulturminnevernarbeid, og en rekke dokumentasjonshefter er utlagt.

Leder er Kristine Kaasa Moe.

kontaktperson i 2018: Prestegårdslåna i Melhus v/Kristine Kaasa Moe, postboks 16, 7221 Melhus, e-post postmottak@prestegaardslaana.no

Eksterne lenker