WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Pineberg

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk

Pineberg, gnr 9 bnr 4,Rønningsbakken 33, ble fradelt Rønningen i 1793 og solgt tii kaptein Friederich W. G. von Krause. Hans enke ble gift med kommandør Peder Grib som overtok Pineberg. Alison Lyng som ble gift med Thor Heyerdahl d.e. bodde her

Luftfoto av Pineberg

Luftfoto av Pineberg.


Pineberg gård vinteren 2008. Foto Jan Habberstad

Gården Pineberg er i dag utnyttet som et sameie. Strindheim fysikalske institutt ligger også her.
Foto: Jan Habberstad


Eiendommen ble 1832 solgt til mølleeier Andreas Graae som oppførte en vindmølle her. Møllen brant i 1839 og ble ikke gjenoppført.

Fra 1878 eide slekten Matheson Pineberg. I 1900 bodde Christian Matheson (24.7.1868- 11.1.1937) og Alison Lyng med familie her. Han omtales som kjøpmann og gårdbruker, noe som viser at han selv drev gården. Han hadde et stort tjenerskap bestående av en kombinert fjøsmann og hagearbeider, tre tjenestepiker, en kombinert kusk og gårdsarbeider, enda en gårdsarbeider samt en kvinne som arbeidet med husholdet.

Pineberg hadde i 1935 et areal på 180 da, men eiendommen ble rekvirert av tyskerne og 70 daa. ble brukt til militær- eIler fangeleir. Pineberg ble utstykket etter krigen.

Ved Pineberg er det et offentlig friområde der Trondheim kommune fant det mest formålstjenlig å tilrettelegge både for Strindheim skoles- og nærmiljøets behov. Dette område er sikret for allmennhetens bruk ved at det er regulert til friområde etter Plan- og bygningsloven.

Pineberg gård og friluftsområdet. Foto Jan Habberstad 2008

Her er et bilde som viser Pineberg gård fra øst og friluftsområdet ved gården.
Foto: Jan Habberstad

Kart over Pineberg og Strindheimområdet fra ca 1914

På dette kartet fra ca 1914 vises Pineberg gård vest for Strindheim.

Det har vært mange virksomheter på Pineberg Foto Jan Habberstad 2008

Fra Byarkivets arkiv kan vi se at det har vært ulike typer næringsliv på Pineberg.

Kilde

  • 1. Strinda bygdebok 1. bind.
  • 2. Lystgårdene på Lade. En reise i Trondheims Arkadia.Ringve Museums skrifter VIII. Redaktør Sissel Guttormsen.
  • 3. Trondheim byarkiv