WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Peter Petersen

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk

Bergmester og Stortingsmann Peter Petersen (9.7.1767 i Trondhjem - 19.10.1850 i Sandefjord) var sønn av snekkermester Peter Eriksen og Jonetta Jonsdatter.Ugift.

Peter Pettersen blev student fra Trondheim katedralskole 1784 og studerte derefter matematikk i Kjøbenhavn.

Han var først en tid ansatt som lektor i matematikk ved Ingeniørkorpset i Kjøbenhavn og fikk i denne stilling anledning til å drive mineralogiske studier. I 1793 fikk han et offentlig stipendium for å studerebergvidenskap i Sverige og opholdt sig her i 4 år i Falun og Stockholm. Efter hjemkomsten til Norge blev han i 1797 bergmester og kort tid efter overdradd stillingen som bestyrer av Larvik grevskaps jernverk og bruk, i hvilken stilling han forblev til han fratradte i 18I5. I 1810 fikk han titel av bergråd. 1817 - 24 bodde han i Kjøhenhavn og holdt siden til dels i Larvik og dels på sine garder Hanevold og Eide i Lardal. Han møtte som representant for Jarlsherg og Larvik amt på stortinget i 1827 og på det overendtlige storting i 1828. Stortinget i 1848 bevilget ham en pensjon av statskassen,stor 300 spd.årlig.

Forst i 1842 blev der vedtatt en ny bergverkslov som helt ut oprettholdt prinsippet om fri rett for enhver til skjerpning og muting i utmarken, og hvorved Petersen som med så stor styrke hadde hevdet nødvendighten av.

Kilde

  • 1. Andreas Holmsen. Norsk Biografisk leksikon, bd. .., 1949