WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Peter Høyer II

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk

Peter Høyer II var sønn av Markus Nissen Høyer og Bolette Abigael Lindgård. Han overtok Ranheim Vestre i 1762. De øvrige eiendommene som var del av Ranheim Hovedgård ble solgt unna, da han måtte dele arven med 7 søstre.

Han var fenrik ved Kronprinsens Regiment i København fra 1764 til 1766, da han kom tilbake til Norge som sekondløytnant. Dette varte imidlertid ikke lenge. I 1767 kom han i slagsmål med en kaptein, banket han opp, og ble degradert og dømt til avskjed uten pensjon. Det gikk rykter om at han deretter plutselig forsvant fra Ranheim og bl.a. ernærte seg som sjørøver. Han rekvirerte auksjon over gården i 1777. Da overtok apoteker og hoffagent Otto Sommer gården for 6.300 riksdaler.


Kilde

  • 1. Olav Paulsen. Årbok 2001 Ranheim bydels museums historielag