WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Per Anund Kjørstad

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk

Kaptein og ingeniør Per Anund Kjørstad (2.3.1900 i Oslo- 31.1.1978 i Oslo) var sønn av journalist Carl Kjørstad (21.2.1878 i Ytre Sandsvær-) og stenograf Thora Evensen (30.6.1864-).

Gift 23.11.1935 i Oslo med Edel Karoline Pedersen (10.10.1908 i Trondheim- 8.4.1993 i Oslo), datter av driftsbestyrer Bernt Vitbro Pedersen (-1911) og Valborg Karoline Vold (1871-6.5.1940 i Trondheim).

Per Anund Kjørstad tok eksamen artium i Oslo 1918. Krigsskolens øverste avdeling 1922. Militær Høiskoleeksamen 1925. Eksamen ved Bygningsingeniøravdelingen NTH 1931.

Per Anund Kjørstad var offiser i ingeniørvåpenet, forskjellige avd., til sist kaptein. Var inntil 9. april 1940 hirdsjef. Hadde under okkupasjonen stillinger i vegvesenet i Nord-Norge og i Akers brannvesen til 8. mai 1945.

Per Anund Kjørstad var en erfaren offiser da han ble utnevnt av Quisling. Han var født i 1900 og hadde vært gjennom Krigsskolens øverste avdeling og Militær Høyskole i 1925 da han ble rammet av innskrenkningene i Forsvaret. Han satset da i stedet på ingeniørutdanning og var ferdig bygningsingeniør fra NTH i 1931. NS ble han medlem av i 1933 og Kamporganisasjonen i 1937. I 1938 ble han kaptein og ansatt igjen i Forsvaret. Det kom til å vare fram til 9. april 1940.

Han underviste på Ingeniørvåpenets befalsskole, var adjutant i Ingeniørregimentet og hadde adresse på festningen. Han ble en viktig mann i arbeidet blant befalet, både ved å spre propaganda for NS, knytte kontakter og ved å forelese på partiarrangementer, som på NS’ Førerkurs i 1938–39.


Kilde