WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Per Anderson

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
ANDERSON Per, skolebestyrer, Oslo, (5.1.1874 i Strinda - 13.1.1961 i Oslo), sønn av skomaker Carl Anderson (1835-192l) og Anne Wennberg (1837-1921). Gift 1905 med Margrete Halle, (6.9.1876-1942), dtr. av skolebestyrer Christian Halle (1838-1922) og Dorothea Øverland (1847-1924), Kristiansund.

Middelsk. 1894, lærerskoleeks. 1898 (Levanger). Studert døveundervisning i Sverige, Danmark og Tyskland. Lærer i folkeskole 1898-1900, Gløshaugen døvesk. 1900-02, Den off. skole for døve i Trondheim 1902-12, bestyrer av Oslo døveskole 1912-46, som fra 1935 er flyttet til Vettakollen og nå heter Skådalen off. skole for døve. Utarb. forslag til omorganisasjon av døveskolene 1916, form. i dept. kom. til nyordning av døvesk. 1929. Medl. av dept. kom. til utredning av spørsmålet om fortsettelsesskoler for døve 1937. Norges repr. på den intern. døvelærerkongress London 1925. Skrevet en del art. av fagl. art i aviser og tidsskr. Norsk redaktør av Nordisk tidskr. for døvstumskolan 1931-46. Redaktør Skole og Internat. Form. Oslo barnevernslag. Utgitt Dove barn. Mangler og muligheter 1945.

Kilder