WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Oversikter og lister i WikiStrinda

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk

WikiStrinda har sitt stoff samlet under Kategorier. Innen kategorier finnes Artikler. En god del kategorier og artikler konsenterer seg om enkeltindivider, men ofte om fellesepisoder i historien for disse menneskene.

Nedenfor har vi listet opp kategorier og artikler som i særlig grad omhandler grupper av mennesker:

Artikkel - Ligger i kategorien - Merknad
Ansatte ved Bergs Maskin Trondhjemsfolk
Ansatte ved NOBØ Trondhjemsfolk
Ansatte ved Proton A/S Trondhjemsfolk
Asbjørn Habberstad AS - Ansatte Landsdekkende oversikter
Bergmester Anton Sophus Bachkes slekt Personer fra Strinda
Borgerskap i Trondhjem 1817-1823 Trondhjemsfolk
D/S PRINSESSE RAGNHILD‎‎ Falne 2.verdenskrig
D/S Sanct Svithun Falne 2.verdenskrig
D/S Skrim Falne 2. verdenskrig
D-dagen og norsk innsats Landsdekkende oversikter Falne 2. verdenskrig
Doktor Anton Julius Sands slekt Personer fra Strinda
Døde fra Strinda som følge av krigen 1940-1945 Personer fra Strinda
Funksjonærer i Spareskillingsbanken Trondhjemsfolk
Gullsmeder i Trondhjem 1680-1860 Trondhjemsfolk
Havstein krigskirkegård Kirkegårder
Idrettskjendiser ved Strinda videregående skole Personer fra Strinda
Ingeniør A. B. Berdal A/S - Ansatte Landsdekkende oversikter
Ingeniør Chr.F.Grøner - Ansatte Landsdekkende oversikter
Innbyggere i Trondhjem 1823 Trondhjemsfolk
Kompani Linge - trønderske deltakere 2. verdenskrig
Lærere ved Strinda videregående skole Personer fra Strinda
Lærere ved Åsvang skole Personer fra Strinda
Mannskapslister på torpederte skip 2. verdenskrig Falne 2.verdenskrig 6973 personer , herav 2317 døde
Minnesmerke over jøder drept i den 2. verdenskrig Falne 2.verdenskrig 131 navn på 3 støtter
Minnetavle over falne elever ved Katedralskolen Falne 2.verdenskrig
Murmestre i Trondheim og Strinda Trondhjemsfolk
Nordmenn drept i tysk krigstjeneste Falne 2.verdenskrig
Norges Vels medalje ved Nobø Personer fra Strinda
Personer døde i Marinen 1940-1945 Falne 2. verdenskrig
Reinertsen AS - Ansatte
Sivilingeniør Elliot Strømme - Ansatte Landsdekkende oversikter Ca 100 personer
Sjømenn fra Trøndelag som døde 1939-1945 Falne 2. verdenskrig
Sonofre 6. oktober 1942 Falne 2. verdenskrig
Spareskillingsbankens forstanderskap og styre 1953Trondhjemsfolk
Spareskillingsbankens funksjonærer 1953 Trondhjemsfolk
Tillitsvalgte Nobø 1967 Personer fra Strinda

Kategorier med særlig mange navn på personer:

  • Kategori - Antall personer -Merknad

Ansatte ved NTH 212
Apotekere 83
Arkitekter 154
Backhe-slekten 45
Bakere 12
Bedrift 644 bedrifter med navn på stifter, innehaver mm
Biskoper i Nidaros 34
Dødsfall 309 årstall
Elever ved TTL 484
Entreprenører 63
Falne 2.verdenskrig 129
Fotograf 49
Fylkesmenn i ST 44
Fødsler 337 årstall
Handelsslekten Jenssen 83
Idrettsutøvere 70
Jurister 122
Kirker og geistelighet 201 Prestene er med her
Knudtzonfamilien 48
Konfirmanter Strinda
Leger 214
Lysholmfamilien 12
Lærere og skolefolk 418
Malere og kunstnere 58
Militære personer 111
NITO-ingeniører 275 pluss TTS -ingeniører
Norske ingeniører i utlandet 130
Ordførere i Strinda 48
Ordførere i Trondheim 48
Personer fra Strinda Mer enn 1200
Politi og lensmenn 25
Professorer ved NTH 160
Rådgivende ingeniører 182
Skipsførere 56
Slaktere og pølsemakere 20
Studenter ved NTH 1038
Tannleger 23
Trondhjemsfolk mer enn 2900
Urmakere 5