WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.


WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.

Ove Schjelderup

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk

Amtmann Ove Sørensen Schelderup (1674 i Trondhjem -1756 Storfosen) var sønn av sogneprest ved Domkirken i Trondheim Søren Hansen og Anna Schjelderup, datter av Trondheims-bispen Peder Schjelderup (biskop). Gift i Kristiania 15.3.1715 med Kirsten Hansdatter Munch som overlevde ham. Hun var enke efter assessor og lagmann på Oplandene Peter Blichfeldt og datter av biskop Hans Munch og Anna Aagaard.

I likhet med sine søsken antok han som voksen morens slektsnavn. Og efter å ha gjennemgått Trondheim katedralskole blev han 1692 immatrikulert ved universitetet i Kjøbenhavn.

12.4. 1704 blev Ove Schjelderup utnevnt til det store og krevende embede som amtmann over " Nordlandene" - omfattende begge de nuværende fylker Nordland og Troms. Da bygningene på amtmannens ofisielle residens Bodøgard ved Bodø var i en elendig forfatning søkte og fikk Schjelderup tillatelse til å ta bopel på herregården Storfosen i Ørlandet, som han i egenskap av stor fordringshaver i boet efter Østråt-godsets tidligere eier oberst Chr. Fr. Marschalck hadde kjøpt på auksjon 4/9 1704 for 4500 riksdaler fikk han tillatelse til å bo i Trondheim om vinteren . Skjønt han bodde langt sønnenfor sydgrensen for sitt distrikt, reiste han i meget stor utstrekning omkring i amtet, iallfall i sine yngre år.

Det eneste litterære arbeide av Schjelderup som vites å være blitt trykt gjelder hans beskrivelse over Moskenstrømmen i Lofoten, som under overskriftcn "Utdrag af Amtmannens och Stats-Radets i Norge Herr Åke Schelderups beskrifning Øfver Norska Mahlstrømmen" er offentliggjort i Svenska Vetenskaps Academiens Handlingar, Vol. Xl, 1750, og kort derefter i Abhandlungen aus der Naturlehre, Band 12, Hamburg u. Leipzig.

Ove Schjelderup eide gårdene Bjørka, Lien Nordre og Lien Søndre i Strinda.

Kilde

  • 1. Kristian Nissen. Norsk biografisk leksikon, bind .., side 402
  • 2. Strinda bygdebok bind 1 side 552.

Eksterne lenker