WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Organisation Todt

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Organisasjon Todt

Organisation Todt var en tysk halvmilitær byggeorganisasjon, opprinnelig oppkalt etter den første rustningsministeren Fritz Todt[1], og hadde i starten av det tyske riket ansvaret for utbygging av det enorme tyske motorveinettet.Etter krigsutbruddet ble organisasjonen benyttet til festningsbygging i Tyskland og i alle okkuperte land, fra Biarritz til Nordkapp, fra den Engelske Kanal til Stalingrad .

I Trondheim ble arbeidet ledet av en innsatsstab innen OT, som hadde sitt hovedkvarter i Tinghuset. Til å hjelpe seg leide de inn en rekke internasjonale og lokale underentreprenører, samt et stort antall utskrevet arbeidskraft fra flere okkuperte land, blant annet Polen, Tsjekkoslovakia, Nederland og Danmark. De fleste av disse ble innkvartert i store leire i Strinda kommune: Strindheim, Rotvoll, Charlottenlund og Munkvoll,og var ikke på noen måte å anse som krigsfanger, men hadde vel heller likhetstrekk med den norske Arbeidstjenesten, "AT".

Under 2. verdenskrig var arbeidet på Dora en stor sak for OT.

Under krigen hentet organisasjon Todt store mengder sand fra nordenden på Tautra. Der var utskipningskai med vogntraller som gikk på skinner på nordsiden. Til innkvartering av mannskaper la organisasjon Todt beslag på Trondhjems Seilforenings hytte på Tautra. Med tyskere og jernbeslåtte sko var slitasjen på hytta stor, men det var de innen foreningen som klarte å holde organisasjon Todt’s bruk av hytta noenlunde under styring, slik at den etter krigen igjen kunne taes i bruk av Trondhjemseilerne. Hytta som ble bygd 1926 har senere gjennomgått flere faser av opppussing og oppgradering frem til i dag. Trolig ble sand fra Tautra nyttet til bygging av Dora, dette i tillegg til å frakte sand fra Øysand og Melhus.

Otganisation Todt var også meget aktiv i andre deler av Norge, se Blodveimuseet i Saltdal.

Kilde

  • 1. Knut Sivertsen. Trondheim i sjøkrigens tegn. Trondheim havn 1940-1945.
  • 2. Wikipedia
  • 3. pers. meddel. Ole C. Østlund


Eksterne lenker