WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Omkjøringsvegen

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Avisartikkel 1946

Omkjøringsvegen gjennom Strinda ble etter sigende påbegynt av tyskerne under krigen. Etter krigen ble disse partiene pløyd igjen og gikk tilbake til jordbruksarealer.

Allerede i det første fylkestinget etter 2. verdenskrig, i september 1945, søkte ordføreren i Strinda om at den 6 kilometer lange strekningen Sluppen til Rotvoll kunne komme i gang så snart som mulig. Vegen var planlagt i 6 meters bredde.

I Strinda var 300 mann blitt arbeidsledige sommeren 1945 som følge av at arbeidet på tyske anlegg opphørte ved frigjøringen. Statlige midler til sysselsettingsarbeid kom i gang på ettersommeren 1945, men stoppet opp i 1946. Disse anleggene ble utført ved Moholt Østre mellom Moholt kirke og Moholtlia. Ved Moholt østre

Vi ser traseen etter sysselsettingsarbeidet til venstre for gården Moholt Østre. En stripe går nordøstover mot Moholt kirke. I bakgrunnen skimtes Jonsvannsvegen.Bildet er tatt av Widerøe i 1952. UBiT.

Ved Moholt

Midt i bildet til UBiT ser vi traseen for Omkjøringsvegen krysse over Jonsvannsvegen og Brøsetvegen. Widerøes flyfoto er tatt i 1952.


Ved Angelltrøa

I området mellom Strinden Teglverk i forgrunnen og Angelltrøa i bakgrunnen vises spor etter anleggsarbeidene for Omkjøringsvegen. Til høyre i bildet ligger Ormhaugen - tyskernes befestning. Bildet er tatt av Widerøe i 1952. UBiT sine samlinger.

Ved Reitgjerdet

Øst for Reitgjerdet ser vi tydelig fundamentet for Omkjøringsvegen. Deler av dette ble trolig bygget av den tyske krigsmakt, noe av Strinda kommune i 1948-50. Widerøes bilde er tatt i 1951.


I 1948 forskutterte Strinda kommune bygging av 875 m veg mellom Klæbuvegen og Nardosletta, og 1200 meter mellom Granåsvegen og riksveg 50 ved Rotvoll.


På flyfoto fra 1956 ser vi at Omkjøringsvegen mellom Nardosletta og Klæbuvegen er ferdig . Forsidebilde årbok 2009 Nardo og Bratsberg historielag viser dette.

I 1962 ble arbeidene tatt opp igjen. Den første parsellen av Omkjøringsvegen som ble bygd gikk fra Torbjørn Bratts veg til Bratsbergvegen. Så ble det stopp i noen år til bygging av 2-felts veg fra 1965 ble igangsatt, og pågikk kontinuerlig til Rotvoll i 1969.


Støyskjermer Nardo 1980. Foto:Ingvald Tøndel

Det ble satt opp støyskjermer i 1978-81 på de mest belastede områdene.

Etter mange år med trafikkvekst, køproblemer og trafikkulykker startet ombyggingen til 4-felts veg høsten 1989, dette som første del av Trondheimspakken. Anleggsdriften for første del fra Klæbuvegen opp til Moholt foregikk i perioden 1989 til 1992.

Moholt-Rotvoll

Nytt 2-planskryss ved Bratsbergveien samt strekningen fra Moholt til Ladeforbindelsen ble bygd mellom 1996 og 2000.

Veganlegg ved Rotvoll 2013. Foto:Jan Habberstad

Nardokrysset 1986

I 2011 ble tilførselsveg og nytt kryss med fylkesveg 706 (Innherredsvegen) ved Rotvoll Øvre påbegynt


Kilde

  • 1. På god veg. Arnulf Grut. Statens Vegvesen 2001.
  • 2. Sven Pedersen, Statens Vegvesen 2007

Eksterne lenker