WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Ole Quams legat

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Ole Quam

Ole Quams legat ble stiftet av Ole Quam (10.4.1766 i Inderøy – 12.11.1836) som var kjøpmann i Trondheim. Han ble gift med Karen Mogensdatter Berg som drev handel på Bakklandet.

I 1811 kjøpte Quam husmannsplassen Saxvigplassen eller Arntsplassen som lå under Rønningen. Han ga huset navnet Saxenborg.

Ole Quam var medlem av Strindens bygdekommisjon og var verge for Bakke kirke i mange år. I 1813 ble han danebrogsmand.

Quam testamenterte deler av sin formue til Industriskolen på Lademoen. Resten av formuen skulle deles likt mellom et legat for «Ophjælp av saueavlen på Strinda» og den andre del til «Legat for fattige fiskere».

Ole Quam fikk opprettet en arbeidsskole for gutter med lokaler i almueskolen på Bakklandet.

Av legatmidlene ble i 1861 innkjøpt 2 værer og 10 sauer av Ofordshiredown-rasen fra England. Disse ble plassert i Landbruksskolen på Rotvoll, og lammene ble utdelt til gårdbrukerne i bygden.

Se også

Kilde

  • 1. Legater og stiftelser i Strinda v/Magnus Lie. Aktietrykkeriet 1925.