WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Ole Jørgensen Richter

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Ole Richter

Statsminister Ole Jørgensen Richter (23.5.1829 i Inderøy - 15.6.1888 i Stockholm), norsk jurist og politiker. Fra 1861 høyesterettsadvokat i Inderøy, 1876–78 byfogd i Trondheim, 1878–84 norsk-svensk generalkonsul i London. Stortingsrepresentant 1862–78, 1871–76 odelstingspresident og 1877–78 lagtingspresident. Norsk statsminister i Stockholm 1884–88.

I sin første stortingstid tilhørte Richter det såkalte sakførerparti under Johan Sverdrups ledelse, senere kom han til å bli en av de ledende i den liberale sentrumsgruppering som gikk inn for en moderat opposisjons- og reformpolitikk. Han var en av hovedtalerne for en jernbaneforbindelse mellom Østlandet og Trøndelag, og vedtaket om denne skyldes i stor grad hans innsats. Gikk også virksomt inn for en mer planmessig veibygging, arbeidet iherdig for å øke bevilgningene til den lokale dampskipsfart og for en forsert utvidelse av telegrafnettet. Richter og hans meningsfeller kom på grunn av sin sosiale konservatisme til å stå nokså isolert i det politiske liv i 1870-årene. Richter ville ikke anerkjenne Sverdrups lederstilling og arbeidet målbevisst for å undergrave den. Som utpreget individualist reagerte han mot kravet om partidisiplin. Derfor trakk han seg ut av det politiske liv for å bli generalkonsul i London.

1884 ble han hjemkalt og deltok i de drøftelser som regjeringskrisen fremkalte. Oscar 2s plan om en regjering under Richters ledelse måtte oppgis, og Richter gikk inn i Sverdrups venstreregjering 1884 som statsminister i Stockholm. Forholdet til regjeringssjefen var aldri helt godt, og 6. juni 1888 tok han avskjed.

15. juni tok han sitt eget liv i Stockholm. Selvmordet vakte stor oppsikt og bitter strid innen Venstre. Dramatisk fremstilling i Bjørnsons Paul Lange og Tora Parsberg (1898). Richter ble 1887 tildelt Storkors av St. Olavs Orden «for statsborgerlig Fortjeneste».

Hans søster Anna Olava var tante til Jørgen Richter Salvesen.

Kilde