WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Ole Christian Strøm

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Ole Christian Strøm

Ole Christian (Ola) Strøm, født 8. september 1865 i Trondhjem, død der 21.juli 1930, sønn av kjøpmann Severin Adolf Strøm og hustru Augusta f. Liebig. Gift i Trondhjem 1895 med Fredrikke Dorothea (Dikka) Seisbak, født april 1863 i Kristiansand S., død 23. februar 1953 i Trondhjem, datter av apoteker Jørgen Selsbak og hustru Christine Olinc f. Bjørnstrup.

Bror til Axel Aas Strøm.

Ola Strøm som han kalte seg selv og alltid het blant slekt og venner, gjennogikk middelskolen ved Trondhjem Katedralskole efter den gamle ordning, seks middelklasser efter forberedelsesskolen. Sin første praktiske utdannelse som kjøpmann fikk han i firmaet O. C. Strøms Enke, grunnlagt av farfaren og fortsatt for enkens regning. Hans gamle farmor stod selv ennå i spissen for ledelsen av firma hvis eiendom lå på hjørnet av Prinsens gate og Dronningens gate (jernvarefirma A. Eggens eiendom senere). Foruten kolonial- og skipsproviant m. v. drev det gamle Strømfirmaet vin- og brennevinsforretning. Efter sin første praktiske læretid hjemme oppholdt Ola Strøm seg utenlands et par år for videre utdannelse. Han etablerte efterpå selvstendig forretning, firma O. C. Strøm, med lokaler i Prinsens gate hvor Bøndernes Hus nå er oppført, og med filial på Øvre Baklandet. I flere år hadde firmaet bl. a. militær-leveransene nordenfjells. Da firmaet efter flere års virksomt måtte likvidere, ble Ola Strøm ansatt som stadsveier, eller Veier-Maaler og Vrager som stillingen het offisielt ennå.

Stadsveier Strøm var gammelt, interessert medlem av Harmonien, framragende kortspiller og biljardspiller. Det kan ogsa nevnes at han i unge år var fortrinlig amatørskuespiller og med virket som sadan ved forestillingene i sin på teateret under fru Nina Borthens instruksjon og ledelse og til inntekt for forsvarssaken eller andre formål.

Strøm var medlem av Harmoniens direksjon flere ganger, som ordfører fungerte han fra generalforsamlingen i 1918 til 1921.

Kilde

  • Gravminner i Norge
  • Trondhjemsbasen 2018
  • Olaus Schmidt. Klubselskabet Harmonien 1813-1963