WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.


WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.

Olav Bergan

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Olav Bergan
Banksjef Olav Bergan (15.9.1890 i Røros-) var ordfører i Trondheim innsatt av NS fra 1940 til 1943. Han var sønn av stortingsmann Anders Bergan. Gift med Bolette Arnet(7.2.1892 i Trondheim-).

Fra Trondheim Byråds konstituerende møte 14 februar 1941. Ved dette møtet ble Byrådet i Trondheim opprettet. Allerede i 1940 hadde imidlertid Trondheim Bystyre blitt oppløst. Etter sterk føring fra fylkesmann Frederik Prytz ble ordfører Ivar Skjånes avsatt 30 oktober 1940 med øyeblikkelig virkning ved skriv fra Innenriksdepartementet, og nyutnevnt ordfører ble banksjef Olav Bergan.

Ved Bystyremøtet neste dag holdt bystyrerepresentant Harald Langhelle en kritisk tale omhandlende den benyttede fremgangsmåte i forbindelse med ordførerskiftet, og han anbefalte derfor å utsette hele møtet. Langhelles forslag ble vedtatt gjennom votering av et samlet bystyre, med unntak av Bergans stemme som var i mot forslaget.

Fylkesmann Prytz skrev da sporenstreks til Innenriksdepartementet og anbefalte bystyrets umiddelbare oppløsning, og foreslo samtidig at bystyrets og formannskapets funksjoner skulle utføres av fylkesmann og ordfører alene. Dette ble bekreftet i telegram fra Innenriksdepartementet 6 november 1940, og Trondheim Bystyre ble da oppløst.

Etter ordførerskiftet ble en "rådgivende forsamling" opprettet med "formenn" utvalgt av fylkesmannen og ordføreren. I Trondheim ble dette "byrådet" opprettet av Prytz og Bergan 20 januar 1941, og den 14 februar samme år ble byrådets første og konstituerende møte avholdt. Byrådets medlemmer var bevisst sammensatt av representanter fra ulike yrker. Det er imidlertid verdt å merke seg at flere av de oppnevnte medlemmene i byrådet ikke var medlemmer av NS, da partiet hadde dårlig tilslutning i byen.

Utskrift av Trondheim Bytings møteprotokoll.

År 1941 den 14. februar sammentrådte Trondheim byråd til konstituerende møte i Rådhussalen. Samtlige formenn var tilstillet skriftlig innkallelse, datert 10. februar 1941 og undertegnet av ordfører Olav Bergan.

Følgende dokumenter ble fremlagt:

1) Brev av 31/10 1940 fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag med gjengivelse av Innenriksdepartementets brev og telegram av 30/10 1940 med melding om at vervet som ordfører i Trondheim med hjemmel i forordning av 22/10 straks går over til banksjef Olav Bergan, og at ordfører Ivar Skjånes fra samme tidspunkt løses fra vervet som ordfører og som medlem av Trondheim bystyre.

2) Brev av 7/11 1940 fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag med gjengivelse av Innenriksdepartementets brev og telegram av 6/11 1940 med melding om, at med hjemmel i forordning av 22/10 1940 har Innenriksdepartementet bestemt at de gjøremål som er tillagt bystyret og formannskapet, straks tillegges banksjef Olav Bergan, og at bystyret og formannskapet fra samme tidspunkt trer ut av funksjon.

3) Brev av 2/1 1941 fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag med meddelelse om at med hjemmel i forordning av 21/12 1940, § 4, har Innenriksdepartementet under 31/12 1940 oppnevnt banksjef Olav Bergan som ordfører i Trondheim kommune.


Ordførere i Trondheim kommune

Jacob Roll - Balthazar Schnitler - Jacob Roll - Balthazar Schnitler - Nikolay Jenssen - Samuel Severin Bætzmann - Fredrik Moltke Bugge - Hans Peter Jenssen - Nikolay Jenssen - Fredrik Moltke Bugge - Samuel Severin Bætzmann - Johan Christian Grabow - Fredrik Georg Lerche - Hans Georg Colbjørnsen Meldahl - Christian Petersen - Einar Gram - Ove Guldberg Høegh - Fritz Lorck - Aage Schavland - Ove Christian Roll - Fritz Lorck - Michael Getz - Fritz Lorck - Carl Arnoldus Müller - Christian Hirsch - Johannes Musæus Nissen - Christian Hulbert Hielm - Christian Hirsch - Jens Ludvig Paul Flor - Karl Bugge - Christian Hulbert Hielm - Johan Bergh - Marius Friman Bøckman - Bernhard Konrad Bergersen - Ingebrigt Buaas - Sverre Olafssøn Klingenberg - Carl Nielsen - Christian Knudtzon Schaanning - Bernhard Konrad Bergersen - Andreas Berg - Hans Jørgen Bauck - Christian Thaulow - Andreas Berg - Odd Sverressøn Klingenberg - Ole Konrad Ribsskog - Einar Dahl - Francis Kjeldsberg - Kristian Bryn - Andreas Moe - Johan Cappelen - Harald Pedersen - Ivar Skjånes - Olav Bergan - Sverre Colbjørnsen Stokstad - Ivar Skjånes - John Aae - Olav Gjærevoll - Odd Sagør - Kaare Tønne - Axel Buch - Olav Gjærevoll - Anne Kathrine Parow - Per Berge - Marvin Wiseth - Anne Kathrine Slungård - Liv Sandven - Rita Ottervik

Kilde

  • 1. Folketelling Trondheim 1925
  • 2. Nilssen, Trond Risto: 'Trondheim under nasjonalsosialistisk styre 1940 - 1945', hovedoppgave i historie (Universitetet i Trondheim 1995)