WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.


WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.

Olaf Jarl Alstad

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Olaf Jarl Alstad
Olaf Jarl Alstad (26.4.1854 i Trondheim- 1947) var sønn av musikkfanejunker i Trondheim, Mathias Olaus Alstad og Louise Amalie Steen. Bror av Ingvald Otto Alstad.

Olaf Jarl Alstad var elev ved Trondhjems tekniske læreanstalt. Uteksaminert 1874 på mek-tekn. linje. Arkitekt, lærer ved Trondhjems tekniske læreanstalt, og etter dennes opphør i 1912 ved Trondhjems Tekniske Mellomskole. 1876-76 ved den tekniske høiskole i Hannover, 1879 og 1884 i Berlin, studerte frihåndstegning, skyggelære og perspektiv. Inspektør og lærer ved den tekniske aftenskole i Trondhjem fra dens opprettelse i 1888. 1900-15 i bestyrelsen for foreningen til norske fortidsminnemerkers bevaring. Fra 1912-16 sekretær og fra 1912 bibliotekar ved TTL og Trondhjems Tekniske Mellomskole, fratrådte i 1925 etter 51 års virksomhet.

Olaf Alstad er redaktør for Trondhjemsteknikernes matrikel 1870-1915 som ble gitt ut i 1916. Senere, i 1932 utga han et tillegg til samme matrikkel.


Olaf Jarl Alstad var knyttet til fire hus ved Putten, ved Selbusjøen.

-Kleivstugu, bygget som egen hytte.
-Skarodden, som enkebolig for Fredrik Birchs enke.
-Sommerro, bygget for Peder Abildgaard Birch
-Bottenli (revet) sommerbolig for tidligere ordfører i Trondheim, se Hans Jørgen Bauck - ordfører


Olaf Jarl Alstad bodde i Kongensgt 108.

Kilde

  • 1. O. Alstad. Trondhjemsteknikkernes matrikkel 1875-1915.
  • 2. O. Alstad. Tillegg til Trondhjemsteknikernes matrikkel 1932
  • 3. norges bebyggelse