WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Ola Storhaugen

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Ola Storhaugen.
Foto: Jan Habberstad
Dødsannonse Ola Storhaugen.jpg

Fylkesagronom Ola Storhaugen (1931 i Melhus - 26.1.2015) var sønn av Anders Storhaugen (5.9.1892- 9.10.1955) og hustru Klara Storhaugen (2.4.1894 - 17.9.1964). Ugift.

Ola Storhaugen gikk på Befalsskolen og tok eksamen ved Norges Landbrukshøgskole i 1958. Han arbeidet flere år i Uganda og Kenya, der ha blant annet lærte swahili. Han har vært overlærer ved Storsteigen landbruksskole i Alvdal, rektor for Jordbruksskolen for fjellbygdene, og var i en årrekke ansatt hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Landbruksavdelingen. Han var et aktivt medlem i Melhus historielag.

Fylkesagronom Ola Storhaugen, Melhus, ble tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull 26.4.2004. Han mottok Melhus kommunes kulturvernpris i 1988. I 2002 fikk han DKNVS minnemedalje i gull med grønt ordensbånd.

Minneord om Ola Storhaugen:

Kulturpersonen Ola Storhaugen fra Melhus døde 26. januar 2015, 83 år gammel. Ola hadde mangesidige interesser, det fikk Strinda historielag glede av ettersom Ola var en aktiv medlem fra 2008 til helsa sviktet i 2012.

I årboka «Strinda den gang da 2010» skrev Ola en artikkel om «Amtskulen på Moholt». I 2007 utga Ola boka om «Redningsmisjonen i Trondheim 1868-2006» , en beretning om hjelp til kvinner som ikke kunne ta vare på seg sjøl, og som fikk et bo og opplæringstilbud på eget Kvinnehjem på Voll, Moholt fra 1910-11, deretter på gården Vestre Kvammen, Leira 1911-1919 og årene 1924-1930 på gården Sæterbakken øverst i Fortunlia. Ved et godt besøkt medlemsmøte i historielaget på Moholt Menighetshus holdt Ola et fengende foredrag om Redningsmisjonen og om kvinnehjemmet på Sæterbakken.

Strinda Landbrukslag markerte 200 års virke i 2011 og de engasjerte Ola til å skrive jubileumsberetningen og den ble utgitt som bok høsten 2010 med tittelen -Strinda Ladbrukslag 1811-2011 - «Bondens kår og kall».

Ola skrev 8 bøker og en rekke artikler om lokalhistoriske emner. Ola Storhaugen var agronomutdannet fra Skjetlein Landbruksskole og sivilagronom fra NLH, Ås. Ola har vært lærer og rektor ved den flyttbare landbruksskolen i Sør-Trøndelag og fylkesagronom i Sør-Trøndelag. I en periode jobbet han for norsk utviklingshjelp i Afrika og opplevde da å bestige Killemanjaro. Ola bygde hus på Lundamo, senere flyttet han til egen leilighet i Melhus sentrum og etter sykdom i 2011 har han bodd på Buen velferdssenter i Melhus. Ola`s mange interesser førte ham bl.a. til dugnad på Cuba for sukkerinnhøsting, arkiologiske utgravinger i Italia og seminar i Arkangelsk om trehusbebyggelse. Pilegrimsvandringen til Santiago de Compostela i Spania var en av Ola`s mange reiser.

Ola var alltid på farten, f.eks. på møter i Skogselskapet og Fortidsminneforeningen.

Ola Sorhaugen var tildelt flere utmerkelser. I 1988 var Ola kulturprisvinner i Melhus for Kulturvern, i 2002 mottok han Minnemedalje i gull med grønt ordensbånd fra Det KGL. Norske Videnskabers Selskab og i 2004 Kongens Fortjenestemedalje i gull.

Ved faglige og private sammenkomster var Ola alltid en aktiv deltaker med utfyllende forklaringer eller krevende spørsmål. Ola hadde en særdeles stor kontaktflate og var en person som var etterspurt ved alle sammenkomster. Det har vært berikende å være en av Ola Storhaugen`s mange venner, vi er mange som savner deg.

Strinda 3/2-2015 Sigurd A. Fjær


Ola Storhaugen har skrevet en rekke bøker og artikler, blant annet for Strinda historielag:

 • Bureisinga på Momyr-Lonin (1982)
 • Bureisinga på Nekjåbjørgen (1986)
 • Melhus Brannkasse - 150 år (1991)
 • Horg kirke - 100 år (1993)
 • Melhus Bondelag - 100 år (1999)
 • Rosmælen bedehus -100 år (2004)
 • Redningsmisjonen i Trondheim (2007)
 • Bondens kår og kall. Strinda Landbrukslag 1811-2011. (2010)
 • Amtskulen på Moholt. Årboka Strinda den gang da 2010.
 • Kvinnehjemmet på Sæterbakken 1924-1930 og Redningsmisjonen i Trondhjem.

Kilde

 • 1. Arkiv Strinda historielag
 • 2. Nekrolog i Adresseavisen 5. februar 2015.