WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.


WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.

Ocean Space Centre

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Tankhodet på Skipsmodelltanken er fredet. Foto: Jan Habberstad
Marinteknisk senter på Tyholt
Akebakken på Tyholt ligger øst for bygningsmassen ved Tyholtskogen
Ocean Space Centre er et planlagt nytt havforskningssenter på Tyholt. Sentret skal avløse og delvis erstatte Skipsmodelltanken og MARINTEK.

Bygging planlegges igangsatt i 2022 og kan stå ferdig i 2028. Ideen ble til i 2005.

To av de eksisterende bygningene, Tankhodet fra 1939 og Kavitasjonslaboratoriet har antikvarisk verdi og skal integreres i nybygget.

Mot øst, mellom Spruten og Otto Nielsens veg, skal det bygges store våtlaboratorier og verksted. Prosjektet omfatter 44.000m2 og er kostnadsberegnet til 6.2 milliarder kroner.

Arkitektfirmaet Snøhetta har levert skisser for utbyggingen. Statsbygg er byggherre. Rådgivende ingeniører er Norconsult, Rambøll og Multiconsult. Gottlieb Paludan Architects har vært rådgiver for reguleringsarbeidet.

Innenfor Ocean Space Centre sitt virkefelt skal det benyttes betydelige midler til forskningsrettet utstyr på Hitra og Frøya, i Ålesund og i Trondheimsfjorden.

I 2021 blusset en diskusjon opp om hvordan friområdet på østsiden av bygget ble for mye berørt ved en utbygging.


Kilder

  • Adresseavisen 17.10.2020