WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Nyhavna

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Nyhavna -Flyfoto 1936.
Nyhavna årstall ukjent.
Nyhavna. Foto: Jan Habberstad 2014
Kart Trondheim havn

Havneområdene mellom Nidelva og Ladehammeren fikk navnet Nyhavna. I 1937 ble en ny elveplan satt ut i livet. Elveløpet ble lagt om, og anla det nye løpet Nedre Elvehavn, med Pir I og Pir II på vestsiden av Nidelva, og Massegodspiren på østsiden, vest for Kullkranpiren. Flere bassenger oppstod ved omdanning av havneområdet. Pir II ble utvidet til nåværende lengde i 1949-52. Under 2. verdenskrig sperret tyskerne av de østre delene av havna og bygget ubåtbunkerne Dora I og Dora II.

Sammen med Nordenfjeldske Dampskibselskap bygget H & F Bachke & Co et moderne importanlegg for kull og koks i Nyhavna. Firmaets aktivitet fikk en brå slutt 9. april 1940 da kontorene i Fjordgata ble besatt av tyske agenter. Rederiet mistet ved krigsforlis 7 av 9 skip. Langstein var tatt i beslag av tyske myndigheter og anlegget for fast brensel i Nyhavna ble overtatt som del av Kriegsmarinehafen Drontheim.

Skisser om framtidig utnyttelse av arealet til fortsatt industri eller ny boligfortetting er lagt fram i 2014.

Nyhavna -plan framtida.

Se også

Kilde

  • 1. Trondheim, havn i tusen år. DKNVS og Trondheim havn, år 2000.
  • 2. Trondheim byleksikon
  • 3. Trondheims historie 997-1997