WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Nygaten 22

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Nygata 22 i 1978. Foto: Trondheim Byarkiv
Nygata 24 - 22B (gul brygge midt i bildet)- 22A (grønn brygge midt i bildet) -18-16. Foto: Jan Habberstad 2014

Nygaten 22A og 22B

Kjøpmann Christian N. H. Bredahl kjøpte 23/8 1821 gård her, og oppførte også en brygge. 12/9 1828 kjøpte Ole Næss husene. Kjøpmann Johannes Barstad kjøpte husene 27/ 8 1844, og ervervet grunnen 4/5 1859 fra enkefru Bruns dødsbo.25/2 1896 gikk eiendommen over til hans arvinger, som 7 /l 1899 solgte den til Joh. Stølan og Edvard Kvarm for kr. 25.000. 29/ 4 1903 kjøpte Anton Høe den på auksjon for 20.000, og 19/ 5 1910 kjøpte L. O. Hegstad den for kr. 29.000. Han solgte den igjen 22/ 9 1913 til Johan Eide for 40,000, og 24/6 1916 kjøpte Sigurd Strøm eiendommen av Joh. Eide & Co.s konkursbo for kr. 48.000. I juni 1916 ble den også overtatt av A. Harang AS for ikke mindre enn 65.000, og 26/ l 1938 gikk eiendommett over til enkefru Othilie Harang. Hennes dødsbo solgte den 22/ 3 1941 til fru Agnes Harang for 41.000, og for samme sum ble den 15/ 7 1942 overdratt til A. Harang A/S, som 1/9 1946 solgte den til Aktietrykkeriet ( se nr. 2O )

Brygga 22A er grønnmalt i 2014, 22B gulmalt. Begge brygger er boligsameier.

Kilde

  • 1. Trondheim byleksikon
  • 2. Trondhjemske samlinger. Trondheim historiske forening 1964
  • 3. Trondheim Byarkiv på Flickr

Eksterne lenker