WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Nye kirker kommer i Strinda

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk

Malvik ble egen kommune i 1891 og skilt fra Strinda, men først 10. oktober 1896 ble Malvik eget prestegjeld.

Etter at Byåsen i 1857 fikk egen kirke - Havstein kirke, ble Byåsen også eget sokn 1.januar 1911.

Bygging av ny kirke for Lade sokn ble i 1856 foreslått lagt til kirkegården ved Lade kirke. Lade kirke var blitt for liten. Først 5.juni 1891 foreslår en komite å bygge ny trekirke ved Ormhaugen mellom Moholt og Angelltrøa.

Men andre forslag var å bygge ny kirke ved Rotvoll Nedre og nytt kapell ved Nardo-Sunnland, eller ny kirke på Lade og nytt kapell på Ranheim. resultatet ble påvirket ved at kgl. res av 2. november 1896 fastslo at at det skulle bygges et kapell ved Ranheim etter tegning av arkitekt Karl Norum. Det skulle bygges en langkirke av tre med 350 plasser, se Ranheim kirke. etter å ha innhentet anbud vedtok herredstyret å kjøpe tomt på Moholt Vestre. I april 1897 ble det vedtatt å bygge ny Strinda kirke etter tegning av arkitektene Lars Solberg og Johan Christensen. Denne kirka ble tillatt oppført ved kgl. res. av 11.desember 1897. kirka skulle være av tre og ha 500 plasser. Lade kirke skulle gå over til kapell når den nye kirka var bygd.


Kilde

  • 1. Strinda bygdebok 2. bind.


Interne lenker