WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Nydammen i Bymarka

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Nydammen
Foto:Jan Habberstad

Nydammen, 218 moh, i Trollavassdraget, vannforekomst 123-104845-L, ble bygget i 1842 for å sikre jevn vanntilførsel til Trolla mølle. Magasinet er 22.000 m3. På grunn av formen ble den også kalt Langdammen. Med dette damanlegget var Trollavassdraget utbygd.

Demningen ble betydelig forsterket i 1883-84 av brukseier Hans Johan Olsen. Han anla også en trerenne som førte flomvannet fra Nydammen over i Holstdammen. Trerenna ble ødelagt ved flom i 1873, ble gjenoppbygd, men råtnet senere ned. Vinteren 1914-15 ble den erstattet med et 40cm rør av stålplater.

Dammen inngår i dag som drikkevannsreserve for Trolla.

Et beregnet fangsutbytte av ørret på nær 20 individer per 100 m2 indikerer at ørretbestanden er relativt stor. De fleste ørretene hadde vekt lavere enn 100 gram og gjennomsnittsvekta var 60 gram. Den største ørreten veide 270 gram. Kondisjonen på ørreten var tilfredstillende god, kfaktor omkring 1,0. Nydammen synes å ha gode gyte- og rekrutteringsforhold for ørret, og bestanden synes å være for stor i forhold til næringsgrunnlaget. Forekomst av ett individ av trepigget stingsild på bunngarn og i mageinnhold til de største ørretene tyder på at Nydammen har en tynn bestand av stingsild som blir holdt nede av ørreten.

Dyreplanktonmengden er svært lav (< 50 mg per m2). Slike grunne dammer er et habitat (leveområde) der en vil forvente lav dyreplanktonproduksjon. Artsutvalget var lavt og bare tre dyreplanktonarter ble påvist. Vannloppearten Bosmina longispina dominerer.

Kart over Nydammen

Kilder

  • 1. Vann-Nett
  • 2. Infoplakat
  • 3. Trolla Brug. Dets tilblivelse og historie
  • 4. Miljøregistreringer av 28 vann og tjern TM 2003/01 Trondheim kommune

Eksterne lenker