WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Ny Tid

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Ny Tid mai 1923
Ny Tid-faktura

Ny Tid var en dagsavis som kom ut første gang 20. mai 1899 utgitt av typografene Joh. Halseth og Alv Schiefloe, samtidig som de etablerte eget trykkeri i Trondheim. Utgiverne mente å lage en arbeideravis, men ingen sosialistavis. Da første utgave kom 20. september var avisen Venstre-organ, men avisen ble fort sosialistisk og organ for fagbevegelsen og senere Arbeiderpartiet i Trondheim da fagbevegelsen overtok avisen i juli 1900. Først utgitt som ukeavis, deretter to og tre ganger i uka, før avisa fra 1. juli 1902 ble dagsavis.

Avisen la aldri skjul på at hensikten med utgivelsen var å propagandere for utgivernes politiske syn. Flere kjente skribenter satte sitt sterke preg på avisen. Av disse ble Martin Tranmæl den mest kjente. Han var medlem av den første redaksjonskomiteen som 20-åring, og ble i 1906 avisens redaktør, en stilling han hadde fram til 1918 da han ble partisekretær i Det norske Arbeiderparti (DnA).

Det var under Tranmæl at avisen fikk sitt oppsving, og var i perioder byens største. Ny Tid ble også det nærmeste en Trondheimsavis har vært å være riksdekkende avis.

Ved den første partisplittelsen i DnA i 1921 etablerte de sosialdemokratiske utbryterne sin egen avis Trøndelag Social-Demokrat. Ny Tid merket ikke nykommeren på sitt opplag. Det ble sagt om Ny Tid at selv om den ikke var byens største, så var det byens mest leste.

Etter Tranmæls tid som redaktør ble avisen en radikal opposisjonsavis.

Den andre partisplittelsen i DnA i 1923 endte med at kommunistene fikk flertall i partiorganisasjonen i Trondheim og beholdt dermed partiets eiendommer, inkludert partiavisa Ny Tid som ble organ for Norges Kommunistiske Parti (NKP). Arbeiderpartiet i Sør-Trøndelag etablere året etter Arbeider-Avisen som eget partiorgan.

Ny Tid markedre seg på 30-tallet som kompromissløs motstander av nazismen og fascismen. Etter at den spanske borgerkrigen brøt ut skrev avisen på forsiden: «Lys fascismen og krigen i bann. Fram til antikrigs og antifascistmøte i morgen på Reina.»

I takt med kommunistenes stadig lavere oppslutning falt opplaget til Ny Tid, særlig etter at Johan Nygaardsvold-regjeringen tiltrådte i 1935. Nygaardsvold-regjeringen hadde skapt økt oppslutning om Arbeiderpartiet i Nygaardsvolds egen landsdel og dette tjente Arbeider-Avisen på.

I mars 1939 tapte Ny Tid kampen mot Arbeider-Avisen som arbeiderklassens talerør i Midt-Norge og ble lagt ned ned.

NKPs økte populartiet etter andre verdenkrig, gav et nytt, men kortvarig liv til Ny Tid. Den gjenoppstod i juli 1945, men ble lagt ned for andre gang på åtte år i mai 1947.

Redaktører

Kilde

  • Denne artikkelen er helt eller delvis basert på artikkelen «Ny Tid (Trondheim)» fra Wikipedia på bokmål. For å se bidragsytere; se «historikk» knyttet til den opprinnelige artikkelen og «historikk» knyttet til denne siden.