WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Nutec i Trolla

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Nutec i Trolla. Foto: Jan Habberstad 2016
Nutec i Trolla. Foto: Jan Habberstad 2014
Livstupbåt

Falck Nutec Trondheim, Bynesveien 66, driver med offshoreutdanning og avholder en rekke kurs.


Falck Nutec er Norges eldste (etablert i 1976) og verdens største kvalitetsleverandør av forskningsbaserte sikkerhets- og beredskapstjenester til offshore og maritim industri.

Falck Nutec slik vi kjenner det i dag har hatt flere navn og eiere siden konseptet ble etablert; høsten 1974 vedtok Stortinget at Nutec (som da het NUI) skulle bygges på Statens eiendom i Gravdal i Bergen. Der skulle man bedrive dykkermedisinsk og dykkerteknologisk forskning. NUI ble etablert med egne fasiliteter i 1976, og de første eksperimentaldykkerne var finansiert av Norges Forskningsråd.


I 1981 ble NUI omgjort til en stiftelse med navnet Norsk Undervannsteknologisk Senter (NUTEC). I 1985 ble Nutec omdannet til et aksjeselskap der Statoil eide 60 prosent, Hydro eide 30 prosent, og Saga Petroleum eide 10 prosent. Nutec bestod da av to avdelinger; en dykkeravdeling og en undervannsteknologisk avdeling.


I 1986 ble den en tredje avdeling – treningssenteret – åpnet av daværende kronprins Harald, hvor det i begynnelse ble trent på bruk av frittfall livbåt. Senere tilkom praktisk sikkerhetsopplæring av helikopterevakuering, brann og førstehjelp.


I 1990 overtok Nutec Statens Sikkerhetsopplæring på Sund, Sotra, for å bedrive øvrige typer sikkerhetstrening som var myndighetspålagt for offshorearbeidere. Videre ble det i perioden 1991-93 etablert treningssenter i Teesside og Aberdeen i Storbritannia, samt på Høvringen i Trolla i Trondheim (1994) og i Stavanger (1996).


I tillegg begynte man på 1990-tallet med skolering i kriseledelse og stressmestring. Videre fikk Nutec ansvar for skolering og assessment av plattformsjefer innen beredskapsledelse. I dag har Falck Nutec assessment av plattformsjefer i beredskap og krisehåndtering hos de fleste oljeselskap som opererer i norsk del av Nordsjøen.


I 1998 fisjoneres Nutec slik at dykkerdelen trekkes ut som eget selskap og får navnet Norsk Undervannsintervensjon (NUI). Nutec selges til det Rotterdam-baserte selskapet Marine Training Centre (MTC), som i 2004 selger Nutec videre til den danske Falck-gruppen. I 2006 ble treningssenteret på Nesodden etablert.


Dagens virksomhet

Falck Nutec tilbyr forskningsbasert trening, øvelser, konsulenttjenester, og rådgivning innen offshore og maritim industri. Falck Nutec er et forskningsbasert selskap, og tilbyr blant annet stipendiater mulighet til å ta sine doktorgrader gjennom Falck Nutec.


Falck Nutec treningssentre og rådgivningskontorer i Trondheim, Oslo, Stavanger, Sotra og i Gravdal i Bergen. Hovedkontoret ligger i Gravdal i Bergen. Bedriften har cirka 170 ansatte i Norge.


Administrerende direktør er Eli Sætersmoen.


Se også

Oljeplattformen ved Ladehammeren

Kilde

  • 1. Falck Nutec nettsted


Eksterne lenker