WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Norske skipsforlis 2.verdenskrig

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Tap av mennesker og skip 1939-45.
Norske skipsforlis i 2.verdenskrig starter allerede høsten 1939 idet Norges handelsflåte var sterkt involvert i internasjonal frakt gjennom sin store handelsflåte. Her er oversikt over båter med tilknytning til Trondheim.

Tap av menneskeliv ved krigsforliste skip 1/9-1939-8/5 1945 var ialt 3.392 personer. 661 skipsforlis av norske skip, ialt 2.350.800 bruttotonn.

10. november 1939 legger den den tyske marinesjefen, Storadmiral Räeder, legger frem en plan for Hitler om å angripe Norge. Han ville ha ubåtbaser i Trondheim.

England (og Frankrike) hadde lenge ergret seg stort over den tyske skipstrafikken fra Narvik og sydover. Nå hadde de endelig bestemt seg, 8.april la engelske krigsskip ut minefelt i norsk territorialfarvann, for å tvinge tyske skip ut i internasjonalt farvann hvor de kunne senkes. Tyskerne var nok ikke først og fremst ute etter å stanse engelskmennenes jernmalmtrafikk, men for å skaffe marinen (både handelskrysserne og ubåtene) bedre utgangspunkt for å bryte ut i Atlanterhavet. At de et par måneder senere ville få enda bedre baser langs den franske Atlanterhavskysten, var det nok få som drømte om. Hadde angrepet på Norge kommet dersom angrepet på Frankrike hadde kommet tidligere? Det får vi aldri vite, men det må være lov å undres.

Men nå ble Operasjon Weserübung satt i verk. Danmark og Norge skulle besettes. Med et dristig angrep på havnebyene, håpet man å stille myndighetene overfor en fullbyrdet kjensgjerning. I Danmark lyktes det. I Norge kom det til å gå annerledes. Her ble det krig i 3 måneder, deretter et land som i 5 år var okkupert. Samtidig kom Handelsflåten til å bli delt i to deler, en Hjemmeflåte hvor tyske myndigheter bestemte det meste, og en Uteflåte, disponert av Regjeringen fra sitt eksil i London, gjennom Norwegian Trade and Shipping Mission (NORTRASHIP). Samtidig blir det en lang rekke forlis og kapitulasjoner i Marinen. En har valgt å ta disse med , på senknings/forlisdagen, eller den dagen fartøyet kapitulerte. Den dagen ble de tatt som tyske priser, og stort sett benyttet av Kriegsmarine i Norge.

Sivile fartøyer under tysk flagg er litt verre. Det er slett ikke alltid en vet dagen de ble overtatt. Dessuten ble de overtatt på så mange slags vis. Noen ble leiet eller chartret. Etter vanlig regning var de da norsk sivil eiendom. Andre ble kjøpt, og fikk da tysk eier. Men leie og kjøp var så mangt, fra det helt frivillige, til det som fant sted med betydelige trusler bak. Fartøyer ble tatt ”in anspruch” (beslaglagt for en viss tid) mens andre ble erklært tysk prise og overtatt som eiendom. Det enkleste for de sivile vil bli å føre dem inn på forlisdato. Ellers, for å være konsekvente, blir vi nødt til å ta med alle fartøyer som på ett eller annet vis var overtatt men ble levert tilbake i 1945 eller tidligere. For det første ville det dreie seg om atskillige hundre, dessuten tviler jeg på at det foreligger noen fullstendig liste – jeg kjenner i et hvert fall ikke til den. Sivile fartøyer beslaglagt i Italia, Frankrike eller Japan er tatt inn på dagen de ble tatt, i likhet med Marinens egne og innleide fartøyer i 1940.


1939: 21 forlis, 82 forlis + kondemneringer, til sammen 103.000 bruttotonn.

53) D/S STRINDHEIM (LJXP) Bygd av Gebr. E. & M. Coops, Hoogezand 321 brt, 167 nrt130.4 x 22.9 x 11.4 3Exp. (Scheepsw. & Mach.fabr. v/h Botje, Ensing & Co.), 53 NHK

1923:Levert som ARBEIT for Seeschiffahrts AG, Danzig, Freistat Danzig 1925:Solgt til Cie. Nantaise de Nav. a Vap., Nantes, Fr. Omdøpt GUERMOR 1938:Solgt til Strindheims Rederi A/S (Bj. Isaksen), Trondheim. Omdøpt STRINDHEIM 1939:15.12.: Minesprengt utf. Tynemouth på reise Murvik – Hull med ferrokrom. 9 mann omkom. De overlevende blir berget av D/S FINSE.


61) D/S LUNA (LEJU) Bygd av Laxevaag Maskin- & Jernskibsbyggeri, Bergen (# 111) 959 brt, 552 nrt, 1400 t.dw.213.9 x 32.1 x 12.7 3Exp. (Laxevaag), 115 NHK

1911:Juni: Levert som LUNA for Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen 1917:Midl. overtatt av The Shipping Controller (W. Coupland & Co. Ltd.), London, UK 1917:14.08.: Torpedert av tysk ubåt UC 63. Fløt på trelasten og kunne slepes inn til Grimsby. Reparert i Hull og satt i fart på ny. 1919:Levert tilbake til eier. 1939:31.12.: Torpedert og senket av tysk ubåt U 32 (KL Paul Büchel), i pos. 58.48 N, 03.20 Ø (V av Haugesund), på reise London – Trondheim med stykkgods. Besetningen ble reddet av D/S COLOMBIA av Haugesund.

26) Jern-D/S JERN (LEEZ) Bygd av C. S. Swan & Hunter, Newcastle (# 75) 876 brt, 530 nrt, 1275 t.dw.214.4 x 30.8 x 13.7 2cyl.Comp. (NE Mar. Eng. CO. Ltd., Newcastle), 120 NHK

1883:Juli: Levert som TYNESIDE for G. Reich, Newcastle, UK 1884:Solgt til SS Welsh Prince Co. Ltd. (J. Knott), Newcastle, UK 1885:Omdøpt WELSH PRINCE 1889:Solgt til Ditta Eredi C. Cav. Gerlimichalo, Lusinpiccolo, Østerrike-Ungarn Omdøpt QUARNERO 1898:Solgt til A/S D/S Rebekka (Albr. W. Selmer), Trondhjem. Omdøpt REBEKKA 1910:Overført til A/S Selmers Rederi, Trondhjem 1913:Solgt til D/S A/S Kistransport (Thv. Halvorsen), Bergen. Omdøpt JERN 1924:Overført til A/S Thv. Halvorsen, Bergen 1936:Solgt til Olav Østensjø, Haugesund 1939:28.09.: Senket av egen besetning da man ble oppmerksom på tysk ubåt U 32 (KL Paul Büchel) som nærmet seg. Pos. 58.30 N, 02.50 Ø (85 nm V av Skudenes) Var på reise Namsos – London med tremasse. Besetningen ble berget av svensk D/S CALEDONIA.

1940:269 forlis og kondemneringer. Tilsammen 637.000 bruttotonn

5) D/S ENID (LDUD) Bygd av Moss Værft, Moss (# 40) 1140 brt, 656 nrt, 1825 t.dw.266.7 x 36.6 x 15.8 3Exp. (Moss), 640 iHK


1924:Febr.: Levert som ENID for A/S Turid (Bachke & Co. A/S), Trondhjem 1940:17.01.: Torpedert og skutt i senk av tysk ubåt U 25 (KK Victor Schütze) 7 nm. av Muckle Flugga. Fartøyet var på reise Steinkjær – Dublin med tremasse. En av livbåtene kom seg inn til Muckle Flugga, den andre ble tatt opp av dansk M/S KINA og ført til Las Palmas.


64) Kranskip MARINENS FLYTEKRAN (LBCX) Bygd av Fredriksstad mek. Verksted, Fredrikstad (# 132) 624 brt, 339 nrt109.6 x 52.6 x 11.9 2x 2cyl.Comp. (FMV), Løfteevne: 250 tonn 1910:Levert som MARINENS FLYTEKRAN for Kgl. Norske Marine 1940:09.04.: Tatt som tysk bytte i Horten 1945:23.02.: Ødelagt og senket under alliert flyangrep på Horten 1945:Mai: Vraket tilbakelevert Norge Hevet og reparert. Løfteevne nå 125 tonn Motor trolig innsatt: 2cyl. De Steeg DM, 460 bHK 1961:Solgt til A/S Framnæs mek. Verksted, Sandefjord. Omdøpt OLE I 1975:Febr.: Solgt til Kaldnes mek. Verksted, Tønsberg. Omdøpt BÅSEN 1988:Nov.: Solgt til Taubåtkompaniet A/S, Trondheim. Omdøpt BOA LIFT 2004:Jan.: Overført til Boa Offshore AS (Taubåtkompaniet AS), Trondheim 2009:Fremdeles i bruk


101) Bevoktningsbåt BLINK (LBBY) Bygd av Trondhjems mekaniske Værksted, Trondhjem (# 75), som torpedobåt 45 t.depl.35,00 x 3,80 x 1,80 3Exp (TMV), 650 iHK 2-37 1896:Sjøsatt som BLINK for Kgl. Norske Marine 1931:Ombygd til bevoktningsbåt 1940:11.04.: Tatt som tysk bytte i Marvika v/Kristiansand 1940:23.04.: Satt i tjeneste som KT 4 for Die Kriegsmarine 1940:15.07.: Omdøpt NK 04 KÜRASSIER 1945:Mai: Tilbakelevert, utrangert og hogd.


102) Bevoktningsbåt LYN (LBBZ) Bygd av Trondhjems mekaniske Værksted, Trondhjem (# 74), som torpedobåt 45 t.depl.35,00 x 3,80 x 1,80 3Exp (TMV), 650 iHK 2-37 1896:Sjøsatt som LYN for Kgl. Norske Marine 1931:Ombygd til bevoktningsbåt 1940:11.04.: Tatt som tysk bytte i Marvika v/Kristiansand 1940:23.04.: Satt i tjeneste som KT 3 for Die Kriegsmarine 1940:15.07.: Omdøpt NK 03 MUSKETIER 1945:Mai: Tilbakelevert, utrangert og hogd.


124) Undervannsbåt A-2 (LBCB) Bygd av Krupp-Germaniawerft AG, Kiel 268/353 t.depl.46,50 x 4,80 x 2,70 2x DM, 700 bHK / 2x EM, 380 aHK 1-76, 3-450 TT 1913:Levert som A-2 for Kgl. Norske Marine 1940:09.04.: Var i kamp med tyske minesveipere R 22 og R 23 ved Vallø. Besetningen måtte overgi seg. Fartøyet drev på land ved Vallø. 1940:10.04.: Trukket av grunnen og gikk for egen maskin til Teie. 1940:12.04.: Tatt som tysk bytte i Teie. Kondemnert og hogd av Die Kriegsmarine. (A-2 var i 1940 verdens eldste undervannsbåt).


129) D/S ELDRID (LCIR) Bygd av Nylands Verksted, Kristiania, (# 148) 1712 brt, 998 nrt, 2700 t.dw.265.1 x 40.2 x 18.6 3Exp. (Nyland), 191 NHK, 1050 iHK 1915:Nov.: Levert som ELDRID for D/S A/S Eldrid (Bachke & Co.), Trondhjem
1940:13.04.: Senket av engelske krigsskip i 2. angrep på Narvik. 1940:05.05.: Vraket sprengt av tyske styrker rett før de drog seg ut av byen.

132) Minelegger FRØYA (LBAN) Bygd av Marinens Hovedverft, Horten (# 108) 595 t.depl.75,30 x 8,20 x 2,80 2x 3Exp. (Horten), 6000 iHK 4-102, 1-76, 2-450 TT, 180-miner 1916:20.06.: Levert som FRØYA for Kgl. Norske Marine.
1940:13.04.: Landsatt og sprengt av egen besetning i Søtvika i Trondheimsfjorden. 1940:13.04.: Senere samme dag torpedert av tysk undervannsbåt U 34 (KL Wilhelm Rollmann), i den tro at fartøyet var inntakt.


134) Torpedobåt LAKS (LBBF) Bygd av Marinens Hovedverft, Horten (# 83) 107 t.depl.39,90 x 4,90 x 2,70 3Exp. (Horten), 1100 iHK 2-37, 2-450 TT 1900:12.07.: Sjøsatt som LAKS for Kgl. Norske Marine.
1940:13.04.: Tatt som tysk bytte i Trondheim.
1940:13.04.: Satt i tjeneste som ADMIRAL DEINHARD for Die Kriegsmarine 1945:Mai: Tilbakelevert, utrangert og solgt.


135) Bevoktningsbåt HAUG II (LCXG) Bygd av Akers mek. Verksted, Oslo (# 424), som D/Wh 239 brt, 77 nrt113.4 x 23.1 x 13.3 3exp. (Aker), 120 NHK, 900 iHK 1-76 1925:Juli: Levert som SCOTT for Hvalfangerselskabet Sydhavet – The Southern Whaling Co. Ltd. (Johan Rasmussen & Co.), Sandefjord 1936:Solgt til Frango Corp., Panama 1939:Solgt til Hvalfangerselskapet Haugar A/S (O. A. Halvorsen), Oslo Omdøpt HAUG II 1939:Sept.: Rekvirert av Kgl. Norske Marine.
1940:13.04.: Tatt som tysk bytte i Trondheim
1940:30.05.: Satt i tjeneste som V 5706 EUPEN for Die Kriegsmarine 1940:Nov.: Omdøpt V 5702 EUPEN 1946:Tilbakelevert eier, omdøpt HAUG II 1947:Solgt til Sten Allan Olsson m.fl., Göteborg. Omdøpt DAN Ombygd til M/S. 309 brt, 201 nrt, 440 t.dw.139.8 x 23.0 x 10.7 4cyl. 2T Alpha DM (Fredrikshavns Jernstøberi & M.fabr., Fredrikshavn), 240 bHK 1950:Overført til Maskinaffären Generator AB (Sten A. Olsson), Göteborg, Sv. 1953:14.01.: Forsvant, trolig minesprengt i Østersjøen, på reise Gdansk – Degerhamn.


136) Bevoktningsbåt NAUMA (LEMT) Bygd av Trondhjems mekaniske Værksted, Trondhjem (# 58) 157 brt, 107 nrt, 160 PC104.2 x 17.5 x 8.8 3Exp. (TMV), 210 iHK 1-76 1891:Nov.: Levert som NAUMA for Namsos Dampskibsselskab, Namsos 1910:Nov.: Grunnstøtte v/Bessaker. Berget. 1911:Reparert og forlenget ved Baklandets mekaniske Verksted, Trondhjem: 219 brt, 113 nrt116.4 x 17.9 x 14.2 1939:Sept.: Rekvirert av Kgl. Norske Marine.
1940:13.04.: Tatt som tysk bytte i Trondheim.
1940:09.05.: Satt i tjeneste som NT 13 ADLER for Die Kriegsmarine 1941:01.07.: Omdøpt ND 13 ADLER 1945:07.12.: Tilbakelevert eier. Omdøpt NAUMA 1954:Nov.: Solgt til Bjarne Halvorsen, Trondheim 1955:Solgt til Gerh. Voldenes A/S, Fosnavåg/Ålesund. Brukt som losjiskip. 1957:Solgt til Brødrene Anda A/S, Stavanger, for hogging. 1959:Hogd.


137) Skoleskipet Tordenskiold-2 (LIOS) Bygd av Oscarshamn mek. Verkstad & Skeppsdocka AB, Oskarshamn (skonnertskip) 257 brt, 225 nrt, 370 t.dw.118.9 x 26.1 x 10.3 1905:Levert som FANNY for Oscarshamns mek. Verkstad & Skeppdocka AB (M. F. Liljewalch), Oskarshamn, Sv. 1909:Solgt til Hans Petersen, Marstal, DK. Omdøpt LUDVIG BRAMSEN.
1925:Solgt til Trondhjems Skoleskibsdirektion, Trondhjem. Omrigget til bark og innredet som skoleskip. 253 brt, 115 nrt. Omdøpt TORDENSKJOLD
1932:Omdøpt SKOLESKIBET TORDENSKJOLD 1939:Sept.: Rekvirert av Kgl. norske Marine. Omdøpt TORDENSKJOLD (Losjiskip)
1940:13.04.: Tatt som tysk bytte i Trondheim. Brukt som losjiskip. 1942:Stilt til disposisjon for Nasjonal Samling, Hirdmarinen 1945:Tilbakelevert rettmessig eier, men kondemnert p.g.a. sterk ramponering 1946:Solgt til Brødrene Lothe A/S, Haugesund. Avrigget til lekter med trankokeri. 1950:11.04.: Sprang lekk og sank ved Fugløy lykt S for Bodø under slep Svolvær – Trondheim.


160) D/S SIGURD JARL (LEUN) Bygd av Akers mek. Verksted, Kristiania (# 147) 924 brt, 524 nrt, 470 t.dw.198.4 x 29.1 x 14.9 3Exp. (Aker), 175 NHK, 973 iHK 1894:Mai: Levert som SIGURD JARL for Det Nordenfjeldske Dampskibselskap, Trondhjem.
1940:23.04.: Senket av tyske fly på Vågsætervågen ved Molde. 1942: Hevet. 1942:Nov.: Solgt tilbake til NFDS. Slept til Fredrikstad med tanke på reparasjon. 1947:Vraket solgt til Fredriksstad mek. Verksted. Videresolgt for hogging i Stavanger.


177) D/S YRJAR (LFHJ) Bygd av Trondhjems mekaniske Værksted, Trondhjem (# 188) 340 brt, 183 nrt, 354 PC130.3 x 22.1 x 16.1 3Exp. (TMV), 76 NHK 1925:Febr.: Levert som YRJAR for Fosens Aktie-Dampskibsselskab, Trondhjem.
1940:29.04.: Senket av tyske fly ved Krogstadøra. 1940:Sept.: Hevet, lagt opp i påvente av verkstedplass. 1948:Satt i fart på nytt som YRJAR for Fosens Aktie-Dampskibsselskab, Trondheim 398 brt, 210 nrt151.3 x 22.2 x 16.1 1964:Jan.: Solgt til Brødrene Anda A/S, Stavanger. Rigget ned til lekter BA-EN 1995:Nov.: Hogd ved Brødrene Anda A/S, Stavanger.


229) D/S SVERRE SIGURDSSØN (LFAD) Bygd av N. Odero fu Aless. & Co., Sestri Ponente 1981 brt, 616 nrt, 1660 t.dw.198.8 x 32.1 x 19.7 3Exp. (Odero), 138 NHK 1923:April: Levert som BROZOLI for N. Odero fu Aless. & Co., Genoa, It. 1929:Solgt til Det Nordenfjeldske Dampskibselskap, Nidaros Omdøpt SVERRE SIGURDSSØN 1940:10.06.: Minesprengt ved Midtfjordbåen på Hjeltefjorden på reise Trondheim – Oslo Minen lagt 9/6-40 av tysk ubåt RUBIS (Cdr. de Cabanier). 1 mann omkom.


238) Tre-M/S MAIROSEN (LGTB) Bygd i Sandefjord som skonnert 122 brt, 106 nrt89.6 x 21.7 x 10.0 1871:Sept.: Levert som FREMAD for Chr. Christensen m.fl., Sandefjord 1889:Overført til A/S Oceana (Chr. Christensen), Sandefjord 1898:Disp. overtatt av Johan Bryde, Sandefjord 1905:Disp. overtatt av Jean B. Linaae, Sandefjord 1911:Disp. overtatt av Haldor Virik, Sandefjord 1913:Forsvinner fra registrene 1917:Skal ha blitt bygget om til M/S: 147 brt, 93 nrt92.6 x 21.9 x 10.8 2cyl. 2T RM (J. & C. G. Bolinders MB AB, Stockholm), 80 bHK Kan fremdeles ikke finnes i registrene. 1921:Regsitrert som MAIROSEN for Kr. Lorentzen, Sandnessjøen 1922:Solgt til A/S Mairosen (Conrad Marthinsen & Co., Fonnes), Bergen 1939:Solgt til Skibs-A/S Verma (Bjarne Gundersen), Oslo. 1940:18.06.: Brant i Trondheim. Bensingass fra tomfat ble antent. Fartøyet sank dagen etter og ble kondemnert.


247) D/S LYNGEN (LEJX) Bygd av Trondhjems mekaniske Værksted, Trondheim (# 199) 489 brt, 272 nrt150.5 x 26.1 x 16.7 3Exp. (TMV), 560 iHK 1931:Nov.: Levert som LYNGEN for A/S Troms Fylkes Dampskipsselskap, Tromsø 1939:Sept.: Rekvirert av Kgl. Norske Marine som ubåttender. 1940:27.06.: Tatt som tysk bytte i Harstad 1945:Tilbakelevert eier 1966:Solgt til Alfred Jensen P/R, Silfjord i Senja. Ombygd til M/Fi: 474 brt160.7 x 26.1 x 16.7 10cyl. 4T DM (AB Jönköpings Motorfabrik, Jönköping), 1200 bHK Omdøpt ALFRED JENSEN (T-75-TK) 1973:Overført til Ottar Jensen, Silfjord i Senja/Harstad (T-75-TK) 1982:Solgt til P/R Alfred Jensen (Idar Andreassen), Harstad. (T-6-H) 1984:Eieren flyttet til Kaldfarnes (T-24-TK) 1987:15.07.: Slettet som kondemnert.


252) D/S CYGNUS (LDFJ) Bygd av H. te Veldhuis, Papendrecht (# 28) 1334 brt, 753 nrt, 2050 t.dw.238.9 x 36.4 x 16.0 3Exp. (NV Machinefabriek Bolnes, Bolnes), 165 NHK, 650 iHK 1921:Jan.: Levert som OCEAN No. 5 for verftets regning 1921:Febr.: Solgt til Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen. Omdøpt CYGNUS 1940:03.07.: Torpedert av britisk ubåt HMS SNAPPER (LtCdr. King) i pos. 58.15 N, 05.08 Ø (V av Haadyret), på reise Trondheim – Bergen – Hamburg med trelast, 537 t. aluminium og 450 t. Ferrokrom.


1940:03.07.: Engelskmennene er meget redde for at det franske flåten skal havne på tysk side. Flest fartøyer er det i Oran. En engelsk eskadre gir dem valget mellom å gå til engelsk havn eller å gå til Martinique i Karibien og legge opp i avrustet tilstand. Admiral Gensoul velger i stedet kamp. Et slagskip og fem jagere unnslipper til Toulon, resten blir senket i Oran under store tap av menneskeliv. England blir lite populær i Vichy etter dette.


M/T Strinda. Nicolay Jørgen Dahl var kaptein da M/T Strinda ble torpedert 2. august 1940, 300 miles vest for Irland. Såret/omkomne: Paul Otto Pedersen (6.7.1881-25.1.1943 i Glasgow) - Sjømann, Olaf Clausen - Sjømann. Båten seilte imidlertid videre under hele 2. verdenskrig. Nicolay Jørgen Dahl skrev i 1969 en bok "Fra hvite seil til damp og motor", Gyldendal forlag.275) Tre-M/S O. C. (LKBG) Bygd av Lindstøls Skibs- & Båtbyggeri A/S, Risør 128 brt, 62 nrt93.7 x 21.2 x 11.0 5cyl. 2T EV DM (AB Atlas Diesel, Stockholm), 200 bHK 1938:Levert som O. C. for Otto Christiansen A/S, Oslo. 1940:05.09.: Minesprengt ved Terningen i Trondheimsleden. Minen muligens lagt av fransk ubåt RUBIS (Cdr. de Cabanier) 26/6-1940. 5 mann omkom.


276) D/S SÆL Bygd av Gunvald Ottesens Skibsbyggeri, Sagvåg 124 brt, 56 nrt94.4 x 21.6 x 9.85 2cyl.Comp. (Brunholmens mek. Verksted, Ålesund), 130 iHK 1917:Levert som SÆL for Olaf Th. Nedrelid, Hjørungavaag/Ålesund. (M-35-HD) 1923:Solgt til D/S Sæl A/S (Elling Aarseth, Vartdal), Ålesund. (M-9-VD) 1939:Forlenget: 139 brt, 61 nrt104.3 x 22.0 x 10.0 1940:05.09.: Minesprengt ved Terningen i Trondheimsleden. Minen muligens lagt av fransk ubåt RUBIS (Cdr. de Cabanier) 26/6-1940. 5 mann omkom. Var på reise Namsos – Ålesund med trelast. Fartøyet fløt på trelasten og ble slept inn til Aunøya. 1942:Vraket overtatt av Statens krigsforsikring for fiskeflåten 1942:Solgt fra Reassuranseinstituttet for fiskefarkoster til P/R Veidemann (Paal Aarseth, Vartdal), Alesund. Omdøpt VEIDEMANN 1943:Reparert ved Grøtvågen verft, Kyrksæterøra. 152 brt, 64 nrt118.8 x 22.0 x 10.3 1948:Ombygd til M/S ved Hjørungavaag mek. Verksted: 330 bHK Crossley DM 1951:26.03.: Sank etter isskruing under selfangst i Vesterisen.


306) D/S PRINSESSE RAGNHILD (LEQG) Bygd av Fredriksstad mek. Verksted, Fredrikstad (# 268) 1590 brt, 869 nrt, 570 t.dw.236.1 x 37.6 x 21.0 4cyl.Comp. (FMV), 309 NHK 1931:Nov.: Levert som PRINSESSE RAGNHILD for Det Nordenfjeldske Dampskibselskap, Trondheim 1940:23.10.: Torpedert av britisk ubåt HMS TAKU (Lt.Cdr. Brown), ved Landegode N av Bodø. Var på nordgående i Hurtigruta. 25 av besetningen, 56 passasjerer og ca. 150 tyske soldater omkom. 141 mennesker blir berget av motorkutterne BATTENFJORD og GANGER-ROLF.


318) Tre-M/S SNORRE I (LKBH) Bygd av P. Hemmist, Kuressaare, som 3m.skonnert 277 brt, 229 nrt35,56 x 8,32 x 3,67 Motor av ukjent type, innsatt 1939/40 1923:Levert som HEINLAID for A. Hanko, Tallin, Est. 1926:Solgt til G. Kristenbrun, Käsmu, Est. Omdøpt ELFRIEDE 1930:Solgt til Käsmu Laeva Omanikud (O. Tiedemann), Käsmu, Est. 1938:Solgt til Borgund Bruk A/S, Ålesund. 1938:22.12.: Grunnstøtte på Lolland på reise Warnemünde – Ålesund i ballast. Kondemnert. 1940:Satt i fart på nytt som SNORRE I for Skibs-A/S Snorre (Bjarne Gundersen), Oslo. 1940:20.11.: Minesprengt utf. Kjøkkelvik ved Bergen. Havnet i et tysk minefelt. Var på reise til Trondheim med tysk ammunisjon (flybomber).


324) D/S HAVBORG (LEAY) Bygd av Rødby Havns Jernskibsværft, Rødby Havn (# 5) 1234 brt, 707 nrt, 1980 t.dw.236.9 x 37.2 x 14.8 3Exp. (Moss Verft, Moss), 128 NHK 1921:Påbegynt som STANDART for ukjent dansk eier. 1923:Solgt til Norge. 1924:Jan.: Levert som HAVBORG for A/S Hav (Helmer Staubo). Kristiania Slept til Moss Værft & Dokk for ferdiggjøring. 1930:Solgt til Skibs-A/S Augusta (Per T. Lykke), Nidaros 1931:Overført til Lykkes Rederi A/S (Per Tangen Lykke), Trondheim 1940:27.11.: Senket av britiske fly i Wesermunningen. 4 mann omkom.


336) D/S ARNFINN JARL Bygd av Fredriksstad mek. Verksted, Fredrikstad (# 238) 1151 brt, 653 nrt, 1820 t.dw.240.4/230.5 x 36.1 x 14.9/16.9 3Exp. (FMV), 132 NHK 1921:April: Levert som ARNFINN JARL for Det Nordenfjeldske Dampskibselskap, Trondhjem 1940:27.12.: Senket av britiske fly v/Skadberg utf. Egersund. Senere hevet og reparert ved Fredrikstad mek. Verksted. 1943:Aug.: Satt i fart igjen. 1205 brt, 685 nrt, 1820 t.dw. 1954:Nov.: Solgt til Kristian E. Samuelsens Rederi A/S (Kristian E. Samuelsen), Oslo. Omdøpt BISTON 1964:Mars: Solgt til Skrot- & Avfallsprodukter (Torsten Johannisson), Göteborg, Sv. Rigget ned til lekter BOSTON 196?:Omdøpt GRANITA 197?:Omdøpt N.M.V.2 1982:Eksisterer fortsatt som lekter.


1941:138 forlis, 218 forlis + kondemneringer. Tilsammen 488.000 bruttotonn

1) D/S SNYG (LEWT) Bygd av Verschure & Co’s Scheepswerf & Machinefabriek, Amsterdam (# 34) 1326 brt, 757 nrt, 2100 t.dw.239.4 x 36.7 x 15.8 3Exp. (Verschure), 160 NHK

1918:April: Levert som KINHEIM for Maats. SS Kinheim (G. A. Endel jr.), Amsterdam, NL 1919:Solgt til Stoomvaart Maats. ”Nordzee”, Amsterdam, NL. Omdøpt GREENLO 1920:Omdøpt GROENLO 1924:Mai: Solgt til D/S A/S Snyg (Kr. Høgh-Hervig), Haugesund. Omdøpt SNYG 1941:04.01.: Senket av britiske fly v/Hådyret, SØ av Egersund. Var på reise Oslo – Trondheim med jern og materialer.


4) D/Wh POL VIII (LJGD) Bygd av A/S Moss Værft & Dokk, Moss (# 68) 298 brt, 99 nrt136.6 x 25.2 x 10.6 3Exp. (Moss), 1300 iHK

1936:Okt.: Levert som POL VIII for Hvalfangerselskapet Polaris A/S (Melsom & Melsom, Nanset), Larvik 1940:April: Disp. overtatt av NORTRASHIP 1941:14.01.: Kapret av tysk hjelpekrysser PINGUIN (KzS Krüder) i pos. 57.45 S, 02.30 Ø. Sendt til Bordeaux, senere til Antwerpen for ombygging til eskortefartøy 1942:28.04.: Satt i tjeneste i Die Kriegsmarine som UJ 1711 BRACHVOGEL 1942:06.05.: Omdøpt NS 06 BRACHVOGEL 1944:16.07.: Omdøpt V 5312 BRACHVOGEL 1945:Overtatt av Den norske Stat, Direktoratet for fiendtlig eiendom, Oslo 1946:Overført til Den norske Stat, Skipsfartsdirektoratet, Oslo 1947:Solgt til Hvalfangerselskapet Antarctic A/S (Anton von der Lippe), Tønsberg. Omdøpt KLEGG 1958:Jan.: Solgt til Sigerfjord Sildindustri (Bjarne Gundersen), Sigerfjord. Omdøpt SIGERFJORD (N-153-SO) Ombygd til M/Fi ved Ørens mekaniske verksted, Trondheim: 295 brt, 106 nrt 6cyl. 4T DM (A/S Vølund, København), 750 bHK 1963:Solgt til Karesten Gullvik P/R, Sortland (N-153-SO) 1976:Juli: Solgt til Walter Jensen, Hareid/Ålesund. Omdøpt HINDARØY (M-26-HD) 1980:Kondemnert. 1981:Okt.: Hogd av Høvding Skipsopphugning, Sandnessjøen.


22) D/S ERLING JARL (LDUK) Bygd av Trondhjems mekaniske Værksted, Trondhjem (# 73) 677 brt, 407 nrt, 200 PC181.4 x 27.0 x 12.1 3Exp. (TMV), 810 iHK

1895:Des.: Levert som ERLING JARL for Det Nordenfjeldske Dampskibselskap, Trondhjem. 1909:Forlenget, ombygd og ny dampmaskin: 737 brt, 426 nrt, 200 PC196.2 x 27.0 x 12.2 3Exp. (TMV), 950 iHK 1941:28.01.: Grunnstøtte og sank ved Brønnøysund. 1 passasjer omkom. Kondemnert og overtatt av forsikringsselskapet. Solgt og reparert. 1941:Satt i fart på nytt som BODØ for Erling Sannes, Bodø. 1943:26.01.: Grunnstøtte og sank ved Bogskjæet ved Brønnøysund. 1960:Hevet og hogd i Sandnessjøen.


29) D/S CISS (LDDY) Bygd av Trondhjems mekaniske Værksted, Trondhjem (# 187) 1159 brt, 671 nrt, 1875 t.dw.226.3 x 36.5 x 15.7 3Exp. (TMV), 143 NHK

1925:April: Levert som CISS for Th. Brøvig, Farsund. 1940:April: Disp. overtatt av NORTRASHIP 1941:09.02.: Grst. v/Point Nova, Scatery Island CBI på reise St.John NFL – Louisbourg NS i ballast. Fartøyet gikk fast i isen utf. Louisbourg fyr, og ble presset på land.


35) D/S SVEIN JARL (LCZO) Bygd av Trondhjems mekaniske Værksted, Trondhjem (# 173) 1908 brt, 1115 nrt, 2950 t.dw.265.0 x 42.1 x 17.1 3Exp. (TMV), 221 NHK, 1138 iHK

1919:Des.: Levert som SVEIN JARL for Det Nordenfjeldske Dampskibselskap, Trondhjem.
1940:April: Disp. overtatt av NORTRASHIP
1941:23.02.: Torpedert av tysk ubåt U 69 (KL Metzler) i pos. 59.10 N, 21.00 V. Var på reise Oban – Halifax NS. Hele besetningen, 22 mann, omkom.


43) D/Fi GRØTØ (LDZP) Bygd av Trondhjems mekaniske Værksted, Trondhjem (# 26) 75 brt, 34 nrt81.7 x 16.3 x 8.0 2cyl.Comp. (TMV), 20 NHK

1873:Levert som GRØTØ for Arent Schønings Sønner, Grøtø/Bodø 1886:Maskinen ombygd til 3Exp.: 110 iHK 1912:Forlenget: 103 brt, 49 nrt95.2 x 16.3 x 8.0 1922:Overtatt av Nordlands Privatbank, Bodø 1925:Solgt til J. M. Johansen, Stamsund/Svolvær 1941:04.03.: Senket i Stamsund under Lofotenraidet. Senere hevet og satt i fart på nytt. 194?:Overtatt av Leif Johansen, Stamsund/Svolvær 1948:Solgt til A/S Vesteraalens Dampskibsselskab, Stokmarknes. Ombygd til lokalrutebåt 1952:Des.: Solgt til Arnfinn Henden, Måløy 1956:Slettet av Norges Skipsliste.


49) D/S PIRIN (LKOE) Bygd av Joh. C. Tecklenborg AG, Wesermünde (# 199) 189 brt, 102 nrt, 200 t.dw.113.7 x 22.7 x 10.7 3Exp. (Tecklenborg), 40 NHK, 340 iHK

1904:15.10.: Levert som HENRIETTE for F. W. Jacobs, Geestemünde, Tyskl. 1905:Solgt til Hochseefischerei Nordstern AG, Geestemünde, Tyskl. (PG.105) 1914:02.08.: Rekvirert av Die Kaiserliche Marine 1918.23.11.: Tilbakelevert eier 1922:Reg.havn endret til Wesermünde, Tyskl. Omdøpt WEGA 1929:Solgt til Emil Söhle, Wesermünde, Tyskl. Omdøpt NIXE 1931:14.08.: Solgt til Erwin Spitzler, Danzig/Praha, Tsjekkoslovakia 1933:Solgt til H. Söhle Hochseefischerei, Wesermünde, Tyskl. Omdøpt MERCUR 1937:Aug.: Solgt til Karl Ortmann, Danzig 1937:Aug.: Solgt til N. Balakoff, Varna, Bulg. Omdøpt PIRIN 1937:Aug.: Solgt til J. Hansen (Karl Ortmann, Danzig), Varna, Bulg. 1940:Solgt til Skibs-A/S Pirin (Holter-Sørensen & Co.), Oslo 1941:15.03.: Grunnstøtte v/Buholmsråsa på Folla på reise Vesterålen – Trondheim med fisk.


56) D/S EINAR JARL (LCIO) Bygd av Sørlandets Skibsbyggeri, Grimstad (# 235) 1858 brt, 1091 nrt, 2985 t.dw.265.3 x 42.1 x 17.9 3Exp. (Fredriksstad MV), 219 NHK

1921:Aug.: Levert som EINAR JARL for Det Nordenfjeldske Dampskibselskap, Trondhjem 1940:April: Disp. overtatt av NORTRASHIP 1941:17.03.: Minesprengt i pos. 56.18 N, 02.18 V (utf. Firth of Forth), på reise fra Hull for å slutte seg til en Atlanterhavskonvoi. 1 mann omkom.


58) M/Fi. NYEGG (LCPI) Bygd av Trondhjems mekaniske Værksted, Trondheim (# 201) 480 brt, 207 nrt165.6 x 28.2 x 11.8 4cyl. 2T EV DM (AB Atlas Diesel, Stockholm), 500 bHK

1932:Mai: Levert som NYEGG for A/S Storegga, Son (Petter Skarbøvig), Ålesund (M-300-A) 1934:Jan.: Solgt til A/S Havfiske (K. Bagøien), Trondheim (ST-11-T) 1941:19.03.: Grunnstøtte på Kvalbeinsraunen på Jæren på reise Hamburg – Svolvær med salt. Styremaskinen klikket.


68) D/S LYSEFJORD I (LEKF) Bygd av Trondhjems mekaniske Værksted, Trondhjem (# 35) 96 brt, 66 nrt, 282 PC90.0 x 18.8 x 8.0 2cyl.Comp. (TMV), 150 iHK

1874:Mai: Levert som MANDAL for Mandal & Omegns Dampskibsselskab, Mandal 1877:Okt.: Solgt til Haugesund Dampskibsselskab, Haugesund. Omdøpt KARMSUND 1883:Forlenget: 151 brt, 102 nrt, 282 PC106.1 x 18.8 x 8.0 1904:Omdøpt KARMØY 1914:Solgt til A/S Haugesunds Frysekompagni (B. Stolt-Nielsen), Haugesund. Omdøpt FRYSERI I. Ombygd til Laste/Kjøleskip: 159 brt, 81 nrt 1915:Disp. overtatt av Harald Nielsen, Haugesund 1916:Solgt til Bergens Brislingkompagni A/S, Bergen. Omdøpt FROST 1918:12.01.: Grunnstøtte ved Haugnes på Lepsøyflaket på reise Kristiansund – Bergen med tomkasser.Vraket overtatt av Ludvig Fladmark, Aalesund. Berget og etter hvert også reparert. 1925:Mai: Satt i fart på nytt som FROST for Ludvig Fladmark, Ålesund. 1931:Juni: Solgt til A/S Høgsfjord Ruteselskap, Stavanger. Omdøpt LYSEFJORD I Ombygd tilbake til last/pass: 144 brt, 84 nrt, PC 1937:Mai: Rederiet omdøpt Høgsfjord Rutelag A/S, Stavanger. 1941:06.04.: Grunnstøtte ved Skåreholmene i Årdalsfjorden, i rute fra Stavanger med passasjerer, post og stykkgods. Ble raskt brakt flott, men var så lekk at den måtte landsettes. Gled av og sank på 35 favner.


137) D/S HAAKON JARL (LDIR) Bygd av Fredriksstad mek. Verksted, Fredrikstad (# 93) 1482 brt, 899 nrt, 1940 t.dw.237.6 x 35.1 x 19.6 3Exp. (FMV), 179 NHK

1904:Nov.: Levert som SAN TELMO for D/S A/S Otto Thoresens Linie (Otto Thoresen), Kristiania 1920:Disp. overtatt av Otto & Thor Thoresen A/S, Kristiania 1921:Solgt til D/S A/S Spanskelinjen (Fred. Olsen & Co.), Kristiania 1929:Juli: Solgt til Det Nordenfjeldske Dampskibselskap, Trondhjem. Omdøpt HAAKON JARL 1941:17.08.: Torpedert av britisk ubåt HMS TIGRIS (Lt.Cdr. Bone) i pos. 71.03 N, 26.43 Ø (v/Sværholt). Var på reise Kirkenes – Hamburg. 3 mann omkom.


141) D/S INGER (LEEC) Bygd av Trondhjems mekaniske Værksted, Nidaros (# 196) 1409 brt, 836 nrt, 2160 t.dw.249.8 x 38.0 x 15.7 3Exp. (TMV), 196 NHK

1930:Mai: Levert som INGER for A/S Inger (Bachke & Co.), Nidaros 1940:April: Disp. overtatt av NORTRASHIP 1941:23.08.: Torpedert av tysk ubåt U 143 (OL Gelhaus) i pos. 58.58 N, 97.50 V (NV Butt of Lewis). Var på reise Milford Haven – Reyukjavik med 1500 tonn kull og koks. 9 mann omkom. INGER og to andre skip var tidligere på dagen blitt beordret til å snu og returnere til Loch Ewe eskortert av to eskortetrålere. De overlevende måtte hoppe på sjøen, men fant en intakt livbåt. Neste dag ble de funnet av tråleren LADYLOVE og ført til Stornoway.


148) D/S EINVIK (LCWE) Bygd av Polson Iron Works Co. Ltd., Toronto ONT (# 146) 2000 brt, 1161 nrt, 3330 t.dw.250.9 x 43.4 x 20.9 3Exp. (Polson IW), 238 NHK

1919:Jan.: Levert som WAR TAURUS for The Shipping Controller (Tyzack & Branfoot), London, UK 1920:Solgt til Cory Colliers Ltd., London, UK. Omdøpt CORMOUNT 1924:Solgt til D/S A/S Spin, Kristiania 1924:Solgt til Crisco Rederi A/S (Ragnar Moltzau), Kristiania. Omdøpt FEMUND 1928:Solgt til Max Moltzau, Oslo 1928:Solgt til A/S Rendal (Ragnar Moltzau), Oslo. Omdøpt RENDAL 1934:Solgt til Skibs-A/S Einvik (Bjarne Tetlie), Trondheim 1935:Omdøpt EINVIK 1940:April: Disp. overtatt av NORTRASHIP 1941:05.09.: Torpedert og skutt i senk av tysk ubåt U 501 (KK Hugo Förster) i pos. 60.38 N, 31.18 V. Fartøyet hadde falt ut av konvoi SC.41 (Sydney NB – UK). Man var på reise Quebec – Cardiff med pitprops og tømmer.. Besetningen kom seg i båtene og satte seil for Island. Begge båtene kom fram 13/9, De ene til Herdisvik, den andre til Vestmannaeyar. Flere av de overlevende var da i heller dårlig forfatning.


153) D/S STARGARD (LEYC) Bygd av Trondhjems mekaniske Værksted, Trondheim (# 162) 1114 brt, 658 nrt, 1800 t.dw.226.5 x 36.5 x 15.7 3Exp. (TMV), 139 NHK

1915:Juni: Levert som STARGARD for A/S Standard (J. B. Stang), Kristiania 1940:April: Disp. overtatt av NORTRASHIP 1941:10.09.: Torpedert av tysk ubåt U 432 (KL Schultze) i pos. 61.30 N, 41.30 V Fartøyet gikk i konvoi SC.42 (Sydney NS – UK) og var underveis til London med tømmer. 2 mann omkom. De øvrige ble berget av D/S REGIN av Halden.


154) D/S BARØY (LCMO) Bygd av Trondhjems mekaniske Værksted, Trondhjem (# 195) 424 brt, 234 nrt143.8 x 24.1 x 16.3 3Exp. (TMV), 100 NHK, 560 iHK

1929:Aug.: Levert som BARØY for A/S Ofotens Dampskibsselskab, Narvik 1941:12.09.: Senket av britiske fly fra hangarskipet HMS VICTORIOUS utf. Tranøy i Vestfjorden. 18 av besetningen og 94 passasjerer omkom, i alt 112.


155) D/S OTTAR JARL (LCNB) Bygd av Schiffs- & Dockbauwerft Flender AG, Lübeck 1459 brt, 825 nrt, 2020 t.dw.228.2 x 34.5 x 20.0 3Exp. (Vulkan-Werke AG, Hamburg), 135 NHK

1921:Aug.: Levert som PRINKIPO for Hamburg-Amerikanische Packetvart AG (HAPAG), Hamburg, Tyskl. 1925:Juni: Solgt til Det Nordenfjeldske Dampskibselskap, Trondhjem. Omdøpt OTTAR JARL 1941:12.09.: Torpedert av russisk ubåt SHCH-422 (KL Malyshev) i pos. 70.57 N, 29.00 Ø (Øst av Omgang), på reise Kirkenes – Tyskland. 1 mann omkom.


156) D/S RICHARD WITH (LERM) Bygd av Trondhjems mekaniske Værksted, Trondhjem (# 136) 905 brt, 542 nrt, 450 t.dw.193.1 x 29.3 x 12.8 3Exp. (TMV), 196 NHK

1909:Juni: Levert som RICHARD WITH for Vesteraalens Dampskibsselskab, Stokmarknes/Bodø 1911:Reg.havn endret til Stokmarknes. 1941:13.09.: Torpedert av britisk ubåt HMS TIGRIS (Lt.Cdr. Bone) i pos. 70.50 N, 23.57 Ø (v/Rolfsøyhamn). 28 av besetningen og 71 passasjerer omkom, i alt 99.


159) M/Fi VITA (LKIC) Bygd av Lindstøls Skips- & Båtbyggeri A/S, Risør 34 brt, 9 nrt50.0 x 17.0 x 7.5 Wichmann RM (M. Haldorsen & Sønner, Rubbestadneset), 40 bHK

1939:Levert som VITA for Oscar Johannesen P/R, Brandasund/Bergen (H-95-B) 1940:Seilt til Shetland med flyktninger fra Norge. Benyttet til hemmelige turer Shetland – Norge – Shetland. 1941:23.09.: Oppbrakt av tyskerne på Trøndelagskysten. Ingen opplysninger foreligger om tysk bruk, men den ble sikkert ikke returnert til eierne 1945:Returnert til Jens Johannesen Rolvsnes P/R, Brandasund/Bergen (H-95-B) 1948:Ny motor: DM (Wichmann Motorfabrikk A/L, Rubbestadneset), 120 bHK 1952:Solgt til Lorentz Knutsen P/R, Brandasund/Bergen 1957:Forlenget: 41 brt57.2 x 17.0 x 7.5 1967:Ny motor: DM (Scania-Vabis, Södertälje), 230 bHK 1982:Eier flyttet til Rubbestadneset, reg. i Bergen 1983:Juli: Solgt til P/R Ola Bø, Bremnes/Bergen (H-245-B) 1984:Juni: Solgt til P/R Magne Sjo, Sæbøvik/Bergen Omdøpt THULE (H-99-K) 1989: Kondemnert 1989:Overtatt av Heimefrontmuseet i Trøndelag, Trondheim 1995:April: Overtatt av Stiftelsen Sørfosen Museum, Fillan/Bergen. Omdøpt VITA 1 2011:Fartøyet eksisterer fortsatt.


163) M/T BORGNY (LDIJ) Bygd av Aalborg Maskin- & Skibsbyggeri, Ålborg (# 37) 3015 brt, 1686 nrt, 4100 t.dw.305.4 x 50.2 x 18.8 6cyl. 4T EV DM (Burmeister & Wain, København), 222 NHK

1929:Mars: Levert som BORGNY for A/S Borgå (Fred. Olsen & Co.), Oslo 1941:04.10.: Torpedert av norsk MTB MTB 56 ved Lauvarøy i Korsfjorden. Var på reise Son – Trondheim med flybensin. 14 mann omkom.


169) D/S EROS (LDUM) Bygd av Pusnæs Støberi & mek. Verksted, Arendal (# 51) 974 brt, 560 nrt, 1325 t.dw.210.7 x 33.2 x 13.7 3Exp. (Pusnæs), 117 NHK

1922:Mai: Levert som EROS for Skibs-A/S Eros (Carl Konow), Bergen 1930:Disp. overtatt av Rasmus F. Olsen, Bergen 1939:Overført til Rasmus F. Olsens Rederi A/S (Rasmus F. Olsen), Bergen 1941:14.10.: Senket av engelske fly utf. Egersund. Var på reise Trondheim – Oslo med svovel og stykkgods.


170) D/S ILA (LKEH) Bygd av Porsgrunds mek. Verksted, Porsgrunn (# 103) 1583 brt, 889 nrt, 2425 t.dw.246.6 x 37.9 x 18.2 2cyl.Comp. + LTU (PMV), 133 NHK

1939:April: Levert som ILA for Lykkes Rederi A/S (Per Tangen Lykke), Trondheim 1940:April: Disp. overtatt av NORTRASHIP 1941:15.10.: Torpedert av tysk ubåt U 553 (KK Thurmann) i pos. 53.34 N, 30.10 V Fartøyet gikk i konvoi SC.48 (Sydney NS – UK) og var på reise Boston – Glasgow med 2070 tonn stål. Fartøyet brakk midtskips og begge delene sank som en stein. 14 mann omkom. Flere hadde hoppet på sjøen, mens andre var slengt dit ved eksplosjonen eller kom opp igjen. 9 overlevende ble plukket opp fra diverse drivgods av fransk korvett MIMOSE dagen etter, men to av disse døde av utmattelse.


176) D/S HILDA (LECP) Bygd av Trondhjems mekaniske Værksted, Trondhjem (# 189) 1237 brt, 705 nrt, 1900 t.dw.232.6 x 36.5 x 15.7 3Exp. (TMV), 142 NHK, 690 iHK

1925:Aug.: Levert som HILDA for A/S Djerv (Bachke & Co), Trondhjem 1940:09.04.: Fartøyet var i Sverige. Lagt opp 1941:Midlertidig overtatt av svenske myndigheter. Satt i fart som HILDA for 1941:21.10.: Senket av engelske fly utf. Nederland. Var på reise Rotterdam – Sverige med kull.


201) D/S HAI PING (LEJK) Bygd av Trondhjems mekaniske Værksted, Trondhjem (# 146) 1105 brt, 655 nrt, 1810 t.dw.226.1 x 36.5 x 15.8 3Exp. (TMV), 137 NHK, 819 iHK, 9 knop

1911:Okt.: Levert som LISKEN for William Hansen m.fl., Bergen 1915:Overført til A/S D/S Lisken (William Hansen), Bergen 1929:Overført til Skibs-A/S William Hansens Rederi II (William Hansen), Bergen 1938:Solgt til Yih Zeu Fing, Shanghai (Wallem & Co. A/S), Bergen. Omdøpt HAI PING 1940:April: Disp. overtatt av NORTRASHIP 1941:09.12.: Beslaglagt av japanske myndigheter i Bangkok. 1942:Sept.. Satt i fart som japansk IIDA MARU 1945:16.02.: Senket av amerikanske fly i pos. 10.20 N, 109.06 Ø (v/Cape St.Jaques)


206) D/Fi TOPAZ (LFCD) Bygd av Cook, Welton & Gemmell, Hull (# 153) 142 brt, 47 nrt, 200 t.dw.99.6 x 20.8 x 10.8 3Exp. (C. D. Holmes & Co.), Hull, 250 iHK

1895:Des.: Levert som TOPAZ for Kingston Steam Trawling Co. Ltd., Hull, UK 1908:Jan.: Sank etter kollisjon 1908:Overtatt av Hull Steam Trawlers Mutual Insurance & Protecting Co. Ltd. (Hy. Archer), Hull 1909:Solgt til W. Nettleton, Hull 1911:Solgt til Fiskeri-A/B Hvalen (C. A. Asmundsen), Göteborg, Sv. 1927:Solgt til Trawl A/B Topaz, Göteborg, Sv. 1931:Solgt til Einar Woxen, Oslo 1932:Solgt til A/S Transportfisk (Sigurd Hegstad), Trondheim 1934:Des.: Overtatt av A/S Forretningsbanken, Trondheim 1935:Solgt til Jens Lillenes, Vestsmøla/Trondheim 1938:Solgt til G. Meling, Stavanger 1939:Solgt til A/S Topaz (Ola Olsen, Rubbestadneset), Haugesund (H-127-B) 1941:Solgt til Ola J. Grønås, Mosterhamn/Haugesund 1941:14.12.: Senket av britiske fly på Sletta. Var på reise Oslo – Stord med 35 tonn dynamitt. Hele besetningen, 6 mann, omkom.


213) Tre-M/Fi GERD SANNAN (LGBX) Bygd i Lysekil 48 brt, 28 nrt62.1 x 20.2 x 8.9 Skandia RM (Lysekils mek. Verkstads A/B, Lysekil), 40 bHK

1916:Levert som KRISTIANA for Bertin Østervold, Hufterø/Bergen 1919:Solgt til Richard Wahl, Bjugn/Trondhjem (ST-7-B) 1922:Solgt til J. A. Sannan P/R, Hasselvika/Trondhjem. Omdøpt GERD SANNAN (ST-10-RS) 1930:Ombygd: 75 brt, 33 nrt 1941:24.12.: Fikk motorstopp ved Brekstad. Tatt på slep av HITRA. Ved Flakk brakk sleperen, fartøyet drev på land og sank i fjæra.


215) D/S KONG RING (LCPT) Bygd av Nylands verksted, Oslo (# 292) 1994 brt, 1201 nrt, 2140 t.dw.271.3 x 38.2 x 19.4 3Exp. (Nyland), 354 NHK

1929.Jan.: Levert som KONG RING for A/S Det Søndenfjelds-Norske Dampskibsselskab, Oslo 1941:Mars: Overtatt av Kriegsmarinedienststelle Oslo som Schnellverkehrsschiff. 1941:26.12.: Senket av mine i Ullsfjorden på reise Burfjord – Trondheim med tyske soldater. 30 mann av mannskapet og 304 tyske soldater omkommer. Minen var lagt 16/12 av russisk ubåt K-1 (Cdr. Avgustinovich).


1942:169 forlis, 245 forlis + kondemneringer. Tilsammen 789.000 bruttotonn


1943:71 forlis, 103 forlis + kondemneringer. Tilsammen 358.000 bruttotonn


1944:61 forlis, 109 forlis og kondemneringer. Tilsammen 151.000 bruttotonn.

16) D/S HAVDA (MBJT/LEBC) (1922 – 1944) Bygd av Lobnitz & Co., Renfrew (# 190) 574 brt, 351 nrt, 450 PC 180.9 x 25.4 x 13.5 2cyl.Comp. (Lobnitz), 420 iHK

1881: 06.09.: Levert som CHRISTIANSSUND for Fr. Th. Adoph’s Enke, København, DK 1884: 29.04.: Grunnstøtte og sank ved Rügen. Hevet, reparert og satt i fart på nytt. 1888: 23.01.: Solgt til Det Forenede Dampskibsselskab, København, DK. 1891: 16.09.: Grunnstøtte og kantret på Rogneleiren ved Ålesund. Berget og reparert ved Laxevaag Maskin- & Skibsbyggeri, Bergen 1903: 28.04.: Solgt til A/S Søndmøre Dampskibsselskab (G. Øfstie), Aalesund Omdøpt HJØRUNGAVAAG 1915: Ombygget: 669 brt, 395 nrt 1918. Solgt til Rederi A/S Leif Bull, Skien 1920: Solgt til M. Haraldsen, Skien 1921: Innkjøpt av Indherreds Aktie-Dampskibsselskab, Stenkjær. Omdøpt HAVDA 1923: Maskin ombygd til 3Exp v/Mjellem & Karlsen, Bergen. 511 iHK 1944. 09.12.: Senket av britiske fly i Vilnesfjorden S. av Askvoll på reise Trondheim – Stavanger med passasjerer og stykkgods. 6 personer omkom.

1945: Til 8/3 var det 40 forlis, 52 forlis + kondemneringer


Kilder

Eksterne lenker